Energia promieniowania słonecznego może być wykorzystywana w budownictwie jednorodzinnym do celów grzewczych poprzez stosowanie tzw. pasywnych i aktywnych systemów słonecznych. W systemach tych zachodzi przemiana energii promieniowania słonecznego w energię cieplną, to jest tzw. konwersja fototermiczna. ...

Materia organiczna (materia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego) w warunkach braku kontaktu z tlenem pod wpływem działania pewnych bakterii przechodzi szereg procesów biochemicznych (przede wszystkim proces beztlenowej tzw. anaerobowej fermentacji), w wyniku których powstaje między innymi gaz bogaty w metan. Wydatek i jakość gazu powstającego przy fermentacji beztlenowej są zależne od szeregu czynników, w tym przede wszystkim od: ...

Typowa instalacja rolnicza produkująca biogaz składa się ona z następujących elementów: ...

W tym roku na naszych stacjach ma pojawić się paliwo E85, zawierające od 70 do 85 proc. bioetanolu, o czym pierwsza informowała GP. To paliwo jest znane na Zachodzie, posiadacze aut nim napędzanych korzystają z preferencji. Podobnie ma być w Polsce. ...

To może być przełomowy rok dla europejskiej branży biopaliwowej. Produkcja estrów zwiększy się, choć raczej nieznacznie. Prawdziwy boom czeka za to sektor bioetanolu, który po latach zastoju ma w końcu szansę się rozwinąć. Wzrosty z Europy przeniosą się też i na polski rynek. ...

W jakim stopniu produkcja biobaliw wpływa na wzrost cen żywności – na ten temat debatowali eksperci podczas konferencji zorganizowanej przez Radę Gospodarki Żywnościowej. ...