Kolektory powietrzne promieniowania słonecznego

Niewielkie nakłady inwestycyjne potrzebne do budowy słonecznych kolektorów powietrznych i możliwość wykonania ich we własnym zakresie sprzyjają ich zastosowaniom w rolnictwie. Zapotrzebowanie na ciepło do celów suszenia płodów rolnych występuje w okresie letnim i zgodne jest z największym napromieniowaniem. Przy niewielkich wymaganych przyrostach temperatury powietrza do celów suszarniczych i dużych jego wydatkach, średnie sprawności osiągane przez instalacje mogą sięgać 50% (1 m2 powierzchni kolektora może dostarczyć ok. 1400 MJ energii w miesiącach letnich).

Kolektory powietrzne do ogrzewania pomieszczeń i towarzyszące im elementy systemów powietrznych są nieekonomiczne, gdyż wymagają zastosowania dużych magazynów oraz systemów dystrybucji ciepła. Niekoherentność, czyli niezgodność występowania w czasie promieniowania słonecznego i zapotrzebowania do ogrzewania, sprawia, że instalacje powietrzne mogłyby być wykorzystane tylko wiosną i jesienią.