Wykorzystanie energii wiatrowej w Polsce

Wykorzystanie energii wiatrowej w Polsce

Od tysięcy lat energia wiatrowa była wykorzystywana jako źródło siły napędowej i transportowej. Obecnie najpopularniejszym sposobem zastosowania wiatru w sektorze energetycznym są elektrownie wiatrowe. Pojedynczy wiatrak o mocy 20 kW może zaspokajać potrzeby pojedynczego gospodarstwa domowego, a całe zespoły tych urządzeń mogą wyprodukować energię o mocy 50 MW.

Polska dysponuje dość sprzyjającymi warunkami wiatrowymi i w ostatnich latach energetyka wiatrowa stała się u nas bardzo popularna. Rozwiązania prawne, strategia energetyczna oraz pomoc Unii Europejskiej dodatkowo wspierają rozwój w obrębie tego sektora. W marcu 2007 roku Rada UE przyjęła plan działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty. W przypadku naszego kraju udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2010 roku musi osiągnąć poziom 7,5%, a do roku 2020, aż 20% wykorzystywanej przez Polskę energii elektrycznej.

Polityka energetyczna UE zmierza bowiem do racjonalnego wykorzystania źródeł alternatywnych, co z kolei pozwoli na poprawę efektywności wykorzystania i zaoszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska, chociażby poprzez redukcję zanieczyszczeń wód i atmosfery oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. W Polsce, według danych Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca br., moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wynosi około 1005 MW w 347 koncesjonowanych instalacjach. Dla porównania w Niemczech jest to ponad 22 000 MW, a w Hiszpanii 15 000 MW.

Do tej pory najwięcej elektrowni wiatrowych zainstalowano w Polsce północnej (582 MW). Prężnie rozwijają się także województwa: wielkopolskie (178 MW), kujawsko-pomorskie (143 MW) i łódzkie (56 MW).

  • Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Plan Działania, zakłada trzy scenariusze rozwoju sektora energetyki wiatrowej w naszym kraju:
  • maksymalny – przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, zakładający szereg ułatwień, które umożliwią zainstalowanie nawet 18 000 MW w wiatrakach;
  • minimalny – zakładający rozwój energetyki wiatrowej w obecnym tempie, czyli po 200 MW rocznie, bez budowy farm wiatrowych na morzu;
  • rekomendowany – czyli lekko zmodyfikowane założenia Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku;

Joanna Radziewicz