Nowe regulacje sprzyjają wiatrakom, trzeba jeszcze przekonać polityków

Nowe regulacje sprzyjają wiatrakom, trzeba jeszcze przekonać polityków

Firmy związane z energetyką wiatrową są zadowolone z rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Najważniejsze z ich postulatów znalazły się w nowych regulacjach. Choć brak poparcia zmiany modelu energetyki wśród polskich polityków, nadal blokuje rozwój zielonej gospodarki. Dziś kolejna tura konsultacji.

Przeszkodą jest ciągle brak poparcia politycznego najwyższych władz dla energetyki odnawialnej. To, co dzieje się w Europie, polityka klimatyczno-energetyczna, przejście z energetyki węglowej i atomowej na źródła odnawialne, to ciągle nie jest jeszcze polityka polska. Gdy rządzący zrozumieją, że odwrotu od energetyki odnawialnej nie ma, że to jest najzdrowsze, najtańsze, najbezpieczniejsze źródło energii, to moim zdaniem te wszystkie dodatkowe bariery znikną w sposób naturalny – uważa Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

A, jak zaznacza stowarzyszenie, dobre rozwiązania legislacyjne są kluczowe dla dalszego rozwoju zielonej energii w Polsce, jak i dla spełnienia dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ograniczenia emisji CO2 oraz zapewnienia 15% produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) do 2020 r.

To co cieszy przedsiębiorców z wiatrakowej branży, to zapisane w projekcie ustawy o OZE gwarancje dla już istniejących instalacji.

– Będzie ochrona dotychczasowych inwestycji. Mocno postawiono też na dalszy rozwój energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej. Ma być zracjonalizowana produkcja w sektorze konwencjonalnym – w technologii współspalania, a więc cały system ma być tańszy, sprawniejszy, postawiony na nowoczesne technologie – Krzysztof Prasałek wymienia, te regulacje, które szczególnie przysłużą się rozwojowi zielonej energetyki.

Do najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone w stosunku do poprzednio prezentowanego projektu, należy utrzymanie obowiązku zakupu zielonej energii, utrzymanie aktualnego poziomu wsparcia dla już działających farm wiatrowych oraz zapewnienie 15-letniego, niezmiennego poziomu okresu wsparcia dla nowych inwestycji.

To daje długoterminową gwarancję dla tych, którzy zainwestują swoje pieniądze. Stabilność ustalania współczynników, obowiązek zakupu, pierwszeństwo przyłączania przesyłu. To są bardzo dobre informacje. Co prawda, dzisiaj już je mamy, ale informacja o tym, że dobry system będzie kontynuowany, a mamy dobry system zielonych certyfikatów bardzo nas cieszy – mówi Krzysztof Prasałek.

Dziś obydwa się kolejna tura uzgodnień międzyresortowych i z organizacjami społecznymi oraz podmiotami, które zgłosiły uwagi do tzw. trójpaku energetycznego.