Konferencja: BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Konferencja: BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Progress Group zaprasza do udziału w V edycji Konferencji BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię 25 października 2012 r. w Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, WARSZAWA.

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo również w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

PROGRAM KONFERENCJI

1. Projekt ustawy o energii odnawialnej a funkcjonowanie biogazowni rolniczych
Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki

2. Aspekty technologiczne i społeczne funkcjonowania bioelektrowni Rzędów
Wojciech Łukaszek, EKOENERGIA

3. Proces inwestycyjny w biogazownie krok po kroku
Magdalena Papajewska, Project Development Manager, BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o.

4. Poprawa efektywności produkcji biogazu w biogazowniach poprzez ograniczenie ilości osadów w reaktorach
Tomasz Tłustochowicz, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, CLIMBEX S.A.

5. Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych
Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Doradca ds. finansowania inwestycji,
Ekspert ds. inwestycji środowiskowych, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

6. Biogazowe agregaty kogeneracyjne
Jarosław Łukowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, Pełnomocnik Spółki, H. Cegielski – Poznań S.A.

7. Innowacyjne techniki obróbki pofermentu z biogazowni metodą SplitBox
Tomasz Majewski, Prezes Zarządu, SEPARATOR Sp. z o.o.

8. Dystrybucja i wtłaczanie biometenu do sieci
Wacław Bilnicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju, PGNIG Energia SA

9. Możliwości zastosowania biogazu w transporcie – Projekt Biomaster
dr inż. Radosław Pomykała, Koordynator Projektu Biomaster w Polsce, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

10. Audyt technologiczny w projektach biogazowych
Maciej Gołębiewski, Prezes Zarządu, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

cena:
100 zł + VAT przy zgłoszeniu do 12 października 2012 r.
150 zł + VAT przy zgłoszeniu po 12 października 2012 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konferencji, prosimy o kontakt:
tel.: 22 750 25 93
biuro@progressgroup.pl
www.progressgroup.pl