– W ubezpieczeniach rolnych w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele dobrego – mówi prezes Concordii Piotr Narloch. Ale to nie przymus, a rosnąca świadomość rolników sprawiła, że ubezpieczenia upraw stają się powszechne, zwłaszcza wśród dużych producentów. ...

Reforma systemu ubezpieczeń jest konieczna, by stał się on powszechniejszy i bardziej opłacalny dla rolników – uważa minister rolnictwa. I zapowiada, że wkrótce przedstawi konkretne propozycje zmian. ...

Według ministra rolnictwa, Marka Sawickiego sięganie do kieszeni rolników nie rozwiąże problemu wydolności systemu emerytalnego. ...

O KRUS-ie znów w Business Center Club. Ale tym razem wnioski z debaty były dość zaskakujące. Reforma Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest potrzebna, ale kokosów dla budżetu państwa z tego nie będzie. Zdaniem ekonomistów oszczędności z tego tytułu wyniosą najwyżej 450 milionów złotych. ...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą, właściwe jednostki organizacyjne KRUS, jako płatnicy, obowiązane są pobierać, co miesiąc, zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. ...

Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada spadek nakładów na świadczenia zdrowotne w 2010 roku. W porównaniu z bieżącym rokiem mają być niższe o ponad 1,5 mld zł, a powodem tego będą – wg prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza – mniejsze od spodziewanych przez Fundusz wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. ...

Z dniem 1 października 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). Kasa omawia istotne zmiany dotyczące podlegania temu ubezpieczeniu i wymiaru składek. ...

Od dnia 1 października 2009 r. obowiązuje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą (Dz. U. z 2009r. Nr 133, poz. 1095) oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą (Dz. U. z 2009 r. Nr 133, poz. 1097) podpisane w dniu 2 kwietnia 2008 r. w Warszawie. ...

Z dniem 1 października 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). Kasa omawia istotne zmiany dotyczące podlegania temu ubezpieczeniu i wymiaru składek. ...

Z dniem 8 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507), która poprzez art. 33 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). ...