KRUS w Business Center Club

O KRUS-ie znów w Business Center Club. Ale tym razem wnioski z debaty były dość zaskakujące. Reforma Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest potrzebna, ale kokosów dla budżetu państwa z tego nie będzie. Zdaniem ekonomistów oszczędności z tego tytułu wyniosą najwyżej 450 milionów złotych.

Gdy poprzednim razem przedsiębiorcy z BCC zajmowali się KRUS-em mówiono o potrzebnie głębokiej reformy oraz objęciu rolników wyższymi składkami, aby ratować budżet państwa. Teraz wnioski ekonomistów były nieco odmienne.

prof. Krzysztof Rybiński – Szkoła Głównego Handlowa: Nie da się pójść do KRUSU, machnąć siekierą i odciąć 8 mld złotych dotacji, dlatego, że KRUS wcale nie jest systemem emerytalnym rolników, tylko jest systemem pomocy socjalnej dla biednej ludności wiejskiej.

Ale jest też niewielka grupa ludności wiejskiej, która ma duże i dochodowe gospodarstwa, a płaci małe składki krusowskie. Ekonomiści szacują, że właścicieli gospodarstw powyżej 20 hektarów jest około 10%. Objęcie ich zwykłymi składkami jakie płacą przedsiębiorcy w ZUS-ie oznaczałoby dla budżetu państwa dodatkowe 450 milionów złotych.

prof. Robert Gwiazdowski Centrum im. Adama Smitha: Więc to nie jest kwota, która warta jest tego, aby objąć ich tym samym nieszczęściem jakim objęci są przedsiębiorcy czyli ZUS-em.

Ale tu zdania są podzielone. Wprawdzie kwota 450 milionów złotych z punktu widzenia budżetu państwa oszałamiająca nie jest, ale nie oznacza to, że z reformy powinno się zrezygnować.

prof. Krzysztof Rybiński Szkoła Głównego Handlowa: W kasie państwa brakuje 120 miliardów złotych, można powiedzieć, że 500 milionów oszczędności w KRUS-ie to jest kropla, ale właśnie z takich kropel trzeba zebrać 120 miliardów złotych. Jeżeli można w prosty w sposób uzyskać pół miliarda złotych oszczędności to trzeba to zrobić.

Podczas dyskusji rolnicy mówili wprost: jeżeli reformować KRUS to tylko z wprowadzeniem podatku dochodowego z jego pełnego konsekwencjami, czyli możliwością odliczania przez rolników VAT-u oraz pełną pomocą socjalna dla biednej ludności wiejskiej.

Władysław Serafin – Kółka Rolnicze: Trzeba opracować jeden wspólny mianownik czy mechanizm, na podstawie którego będzie wyznaczany poziom składki emerytalnej i poziom świadczeń na rzecz rolnika.

Obecnie dotacja państwa na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi prawie 16 miliardów złotych rocznie.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP