Do pomysłu palenia słomą w piecach pierwsi zapalili się Duńczycy. I nie był to słomiany zapał. Dzisiaj w Danii 80% gospodarstw rolnych wykorzystuje słomę w celach grzewczych. W Polsce zaledwie 2% energii pochodzi ze spalania biomasy, do której zalicza się także słomę. Jednak taki sposób ogrzewania pomieszczeń zyskuje u nas coraz większą popularność. ...

Prawdziwym hitem ostatnich lat są piece na biomasę. Można w nich spalać drewno, zrębki, słomę a nawet ziarno. Choć cena pieca i instalacji nie jest niska, taka inwestycja zwraca się szybko. ...

Nie był to wcale słomiany zapał, za to jest słomiany BIZNES. Mieszkaniec Wyszatyc sam poszukał sobie sposobu na zarobkową pracę na wsi. Robi opał ze słomy zbijanej w brykiet. Początki w tym biznesie były trudne, musiał posiłkować się wsparciem z Unii Europejskiej i kredytem. Ale teraz, na ekologicznym paliwie mogą skorzystać sąsiedzi. Zamiast wypalać niepotrzebną słomę – mają szansę odsprzedać ...

Wśród potencjalnie dostępnych w Polsce źródeł energii odnawialnej największy potencjał ma biomasa. Wykorzystanie produktów odpadowych i plonów ubocznych (słoma, liście, plewy, paździerze) daje możliwości uzyskania znacznych ilości biomasy, którą można wykorzystać w celach energetycznych. Przy przewidywanym wzroście zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych zasoby produktów ubocznych okazują się niewystarczające i koniecznością staje się uprawa roślin energetycznych na specjalnie w tym ...

Obecna sytuacja rolnictwa w Polsce i innych krajach UE sprzyja rozwojowi nowych źródeł dochodów na terenach wiejskich. Bezpośrednio po przemianach ustrojowych w Polsce rolnictwo polskie stało na granicy bankructwa. Przykładem tego są upadłe Państwowe Gospodarstwa Rolne i szereg Spółdzielczych Gospodarstw Rolnych. Własność prywatna, która w tamtym okresie posiadała ziemię obroniła się, jednak kosztem inwestycji w infrastrukturę i park maszynowy. ...

Małe, pachnące drewnem granulki z trocin cieszą się coraz to większą popularnością. Są nie tylko wydajne, łatwe w transporcie, magazynowaniu oraz użytkowaniu, ale też pozwalają w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej konkurują z ekogroszkiem, węglem, olejem opałowym czy gazem. ...

Czy owsem można ogrzać mieszkanie, szkołę, a może całe osiedle? Naukowcy twierdzą, że tak, bo to technologia tańsza niż spalanie węgla czy oleju opałowego i w mniejszym stopniu zanieczyszcza środowisko. ...

Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej i niektórych procesów produkcyjnych. Biomasa może służyć jako paliwo w procesie spalania. ...

Deficyt biomasy można znacznie ograniczyć poprzez zmianę podejścia do tradycyjnych gatunków uprawnych. Oprócz plonu głównego mogą one być również wykorzystywane dla celów energetycznych. Niewątpliwą korzyścią jest to, że w celu pozyskania biomasy nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z założeniem nowej plantacji, a do zbioru można wykorzystać tradycyjne maszyny i urządzenia rolnicze. ...

Pod pojęciem roślin energetycznych rozumie się takie rośliny, które uzyskują duże przyrosty biomasy w relatywnie krótkim okresie czasu. Tendencje rozwoju energetyki obserwowane na przełomie wieków pozwalają na postawienie tezy, iż konwencjonalne źródła energii przyczyniają się do w dużym stopniu do degradacji środowiska przyrodniczego i dlatego konieczna jest zmiana systemów wytwarzania energii i odstąpienie od surowców kopalnych na rzecz odnawialnych. ...

Za siedem lat energia wytwarzana z odpadów tartacznych nie będzie uznawana za zieloną. „Rzeczpospolita” pisze, że elektrownie będą skazane na surowce rolnicze. ...