Po biopaliwach, biomasie czy wiatrakach przyszła moda na biogazownie. I trudno się dziwić, bo w grę wchodzą, nie tylko ochrona środowiska – ale także duże pieniądze. Tylko do końca roku inwestorzy na budowę instalacji biogazowych wydadzą ponad cztery miliardy złotych. ...

Od lat 90 polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku silnego wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. Komisja Europejska zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do opracowania ambitnych planów podniesienia produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz opracowania programów wsparcia dla wytwarzania „zielonej energii”. ...

Biogazownia rolnicza, czyli instalacja służąca do produkcji biogazu z różnorodnych odpadów organicznych i biomasy roślinnej składa się z układu podawania biomasy, komory fermentacyjnej, zbiornika biogazu, zbiornika do magazynowania pulpy pofermentacyjnej oraz systemu generatorów prądotwórczych. ...

Wśród potencjalnie dostępnych w Polsce źródeł energii odnawialnej największy potencjał ma biomasa. Wykorzystanie produktów odpadowych i plonów ubocznych (słoma, liście, plewy, paździerze) daje możliwości uzyskania znacznych ilości biomasy, którą można wykorzystać w celach energetycznych. Przy przewidywanym wzroście zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych zasoby produktów ubocznych okazują się niewystarczające i koniecznością staje się uprawa roślin energetycznych na specjalnie w tym ...

Obecna sytuacja rolnictwa w Polsce i innych krajach UE sprzyja rozwojowi nowych źródeł dochodów na terenach wiejskich. Bezpośrednio po przemianach ustrojowych w Polsce rolnictwo polskie stało na granicy bankructwa. Przykładem tego są upadłe Państwowe Gospodarstwa Rolne i szereg Spółdzielczych Gospodarstw Rolnych. Własność prywatna, która w tamtym okresie posiadała ziemię obroniła się, jednak kosztem inwestycji w infrastrukturę i park maszynowy. ...

Analizy rynku cukru wskazują, że w najbliższych kilku latach jest nie tylko konieczne, ale i możliwe znaczące zwiększenie produktywności uprawy buraków cukrowych. Koncern P&L zakłada, że cel, który powinien być osiągnięty w 2015 roku można sformułować jako 3×15: plon cukru 15 t/ha przy kosztach uprawy 15 euro/t buraków! ...

Spośród roślin uprawnych, tytoń jest najlepszym źródłem łatwostrawnego paliwa dla silników spalinowych – orzekli naukowcy z Jefferson Medical College w Filadelfii (USA). ...

W Szewni koło Zamościa powstała pierwsza w kraju przydomowa biogazownia. Do urządzenia trzeba wrzucić trochę zboża, buraków albo słomy, żeby otrzymać gaz pięciokrotnie tańszy od ziemnego. ...

Nie są wprawdzie tanie, ale takie inwestycje potrafią się szybko zwrócić. W całym kraju coraz więcej firm mięsnych planuje budowę przyzakładowych biogazowi. Zdaniem ekspertów przed inwestycjami w odnawialne źródła energii nie uciekniemy. W sąsiednich Niemczech takich instalacji jest już 4 tysiące. ...

Farma 18 turbin wiatrowych o mocy 40 megawatów została w poniedziałek uruchomiona w Białej Wodzie k. Suwałk (Podlaskie). Jest to pierwsza inwestycja wiatrowa w Polsce firmy RWE. ...

Komisja Europejska pozwoliła na stosowanie ulgi podatkowej przez przedsiębiorców wytwarzających biokomponenty do paliw ciekłych. ...

Po dwóch latach od uchwalenia przepisy mogą w końcu wejść w życie. Mowa o zapomnianej już ustawie o akcyzie na biopaliwa. Dopiero teraz Bruksela wyraziła zgodę na jej wprowadzenie. ...

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do celów użytkowych w budownictwie spowodowało bardziej kompleksowe spojrzenie na budynek, kojarzące w sobie elementy energetyczne, ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne. Szczególnie istotnymi elementami przy zastosowaniu niekonwencjonalnych rozwiązań związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego należą: ...

Czy owsem można ogrzać mieszkanie, szkołę, a może całe osiedle? Naukowcy twierdzą, że tak, bo to technologia tańsza niż spalanie węgla czy oleju opałowego i w mniejszym stopniu zanieczyszcza środowisko. ...

Do końca roku pozostało co prawda jeszcze kilka miesięcy, ale to może nie wystarczyć, żeby zrealizować tegoroczny Narodowy Cel Wskaźnikowy w użyciu biopaliw. Producenci estrów twierdzą, że możliwości produkcyjne są, a winą za problemy ze sprzedażą biopaliw obarczają koncerny paliwowe. Te się bronią. A już sam resort gospodarki coraz głośniej przyznaje, że sytuacja robi się napięta. ...