Producenci biopaliw skorzystają z ulgi w CIT

Komisja Europejska pozwoliła na stosowanie ulgi podatkowej przez przedsiębiorców wytwarzających biokomponenty do paliw ciekłych.

Komisja Europejska nie wniosła sprzeciwu do programu pomocy operacyjnej w zakresie biopaliw. Zezwolenie na pomoc dla producentów biokomponentów w postaci pomniejszenia podatku zostało opublikowane w unijnym dzienniku urzędowym (Dz.Urz. UE C 247 z 15 października 2009 r.) i ma obowiązywać do 31 kwietnia 2011 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnik, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, i który wytwarza w tym składzie biokomponenty, wykorzystując w tym celu surowce pochodzące z własnej produkcji lub nabyte, w tym pochodzące z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, może za lata 2007–2014 skorzystać z ulgi podatkowej.

Ulga polega na odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej. Wartość ta jednak nie może być wyższa niż 19 proc. nadwyżki wartości wytworzonych biokomponentów nad wartością wytworzonych paliw ciekłych, obliczonych według średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych, o takiej samej wartości opałowej. Jeżeli podatnik nie wytwarza paliw ciekłych, do obliczenia kwoty nadwyżki stosuje się średnie ceny tych paliw.

Źródło: Gazeta Prawna
Autor: Eliza Polakowska