Rasa polska czerwona (pc)

Rasa polska czerwona (pc) jest jedyną rodzimą rasą bydła, która od wielu wieków występuje na terenie Polski. Charakteryzuje ją duża żywotność, długowieczność, dobra płodność i odporność na choroby.

Masa ciała krów wynosi 450-500 kg, o średniej wydajności mleka 3500-4500 kg. Do ujemnych cech tej rasy należy niższa wydajność mleczna oraz gorsza zdolność opasowa i wartość rzeźna. To spowodowało, że jej populacja zmniejszyła się z 25% w latach 60-tych do kilku tysięcy sztuk utrzymywanych w rejonach zachowawczym (woj. nowosądeckie) jako tzw. bank genów.