Rasa Kostromska

Rasa Kostromska (Kostromskaja poroda) hodowana jest w Rosji, ma zasięg wyłącznie krajowy. Powstała w wyniku krzyżowania rasy: brunatnej alpejskiej (szwyc) i angler. Umaszczenie bydła jest szarobrunatne. Wydajność mleka wynosi 3500-5500 kg, o zawartości tłuszczu – 3,7-3,9%.

Krowy osiągają 500-600 kg masy ciała, a buhaje – 800-1000 kg. Rasa Czerwona stepowa (krasnaja stepnaja poroda) hodowana jest na Ukrainie, w Mołdawii i Rosji. Bydło tej rasy ma zasięg krajowy. Umaszczenie bydła jest czerwone, jednolite. Umięśnienie słabe. Masa ciała buhajów wynosi 700-800 kg, a krów 460-550 kg. Wydajność mleka podczas jednej laktacji wynosi średnio 3400 kg.

Źródło: CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny