Rasa Kriolska

Rasa Kriolska (Criolla) wywodzi się od bydła importowanego z Hiszpanii i Portugalii do Ameryki Południowej przed 3-4 wiekami. Częściowo była krzyżowana z bydłem zebu i niektórymi rasami bydła europejskiego.

Hodowana obecnie w czystości rasy głównie w Argentynie. Umaszczenie bydła jest jasnobrunatne lub brunatno-czerwone z czarnymi plamkami, brzuch i wymię są białe. Sierść jest krótka, lśniąca. Masa ciała buhajów wynosi 700-800 kg, a krów 350-500 kg. Wydajność mleka wynosi 2000-3000 kg rocznie.