Rasa Jarosławska

Rasa Jarosławska (Jaroslawskaja poroda) hodowana jest na Ukrainie i w Rosji. Rasa ta ma zasięg krajowy. Umaszczenie bydła jest czarne, jednolite z białą głową.

Masa ciała krów wynosi 470-500 kg, a buhajów – 650-700 kg. Wysokość ciała w kłębie wynosi 120 cm. Wydajność mleka podczas laktacji wynosi średnio 3000 kg.

Źródło: CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny