Rasa Chołmogorska

Rasa Chołmogorska (Chołmogorskaja poroda) hodowana jest w Rosji. Powstała w wyniku krzyżowania bydła rasy czarno-białej z zachodniej Europy z rodzimym bydłem rosyjskim w okresie panowania Piotra I.

Masa ciała buhajów wynosi około 900 kg, a krów – 550-635 kg. Wydajność mleka krów wynosi średnio 4000 kg.

Źródło: CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny