Duńska czerwona

Rasa Duńska czerwona (Rodt Dansk Malkekvaeg) rozwinęła się w XIX w. w wyniku krzyżowania bydła z wysp duńskich z rasą angler, z rodzimym bydłem ballum z Jutlandii, Tonder i czerwonym ze Szlezwiku. Rasa ta ma zasięg międzykontynentalny, hodowana jest w Afryce, Azji i Europie.

Należy do ras wcześnie dojrzewających; pierwsze wycielenia następują w wieku 28 miesiącu. Umaszczenie bydła jest czerwone z odcieniami. Wysokość w kłębie buhajów wynosi 150 cm, masa ciała 1000-1050 kg; a krów – 134 cm, masa ciała 600-675 kg. Średnia wydajność mleka wynosi 5800 kg rocznie. Rekordowa wydajność to 11000 kg mleka podczas jednej laktacji.

Źródło: CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny