Efektywność chowu bydła mięsnego determinowana jest trzema grupami czynników: reprodukcją, technologią chowu (żywienie i utrzymanie) oraz rasą zwierząt. Reprodukcja obejmuje: rozród; odchów cieląt przy matkach oraz odchów jałówek do remontu własnego stada lub na sprzedaż. ...

Chciałbym się z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami na temat bydła mięsnego w naszym kraju. Nikt nie ma wątpliwości, że ten kierunek produkcji będzie się rozwijał, ale jakie będzie tempo rozwoju to trudno powiedzieć. Na początek jednak chciałbym przybliżyć Państwu działania organizacji, której jestem Prezesem. ...

Najbardziej popularną rasą bydła mięsnego w Polsce jest limousine. Jednak mimo rosnącego zainteresowania hodowców tą i innymi rasami mięsnymi, oraz jednorazowymi krzyżówkami krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych, nadal pozyskiwane mięso wołowe pochodzi głównie ze stad bydła mlecznego. ...

Jedną z nowszych metod biotechnicznych stosowanych w rozrodzie bydła jest produkcja zarodków w warunkach laboratoryjnych. W Europie liczba zarodków wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych, a następnie przenoszonych w terenie jest mniej więcej stała. Przykładowo w roku 2003 wyprodukowano ich  w Europie 8410 co stanowiło około 8,5% wszystkich wyprodukowanych zarodków, natomiast w roku 2004 5579 to jest 5,7%. Tendencją obserwowaną ostatnio jest ...