Przykłady roślin energetycznych: trawy wieloletnie

Miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus) jest jednym z najbardziej obiecujących gatunków traw wieloletnich pod względem możliwości uprawy na cele energetyczne. Pomimo, że nie jest to roślina z naszej strefy klimatycznej, to wieloletnie prace prowadzone zarówno w Europie Zachodniej jak i w Polsce potwierdziły jej duże zdolności plonotwórcze i pozytywny wpływ na środowisko w warunkach klimatu umiarkowanego.

Za podjęciem uprawy tego gatunku przemawia dynamiczny wzrost począwszy od posadzenia w ziemi, niewielkie wymagania nawozowe oraz długi okres plonowania na względnie stałym poziomie. Szczególnie istotne jest małe zapotrzebowanie na wodę (2-3 tys. m3 rocznie na 1 ha uprawy), co ma szczególne znacznie przy bardzo ograniczonych zasobach wodnych naszego kraju. Przeciętna wydajność kilkuletniej plantacji kształtuje się na poziomie 20 ton biomasy z 1 ha, przy wilgotności około 20%. Wartość opałowa takiego paliwa wynosi od 14 do 17 MJ/kg. W polskich warunkach momentem krytycznym w uprawie miskanta olbrzymiego jest wrażliwość sadzonek na niskie temperatury w pierwszym roku uprawy. Pełnię rozwoju rośliny osiągają w trzecim sezonie wegetacyjnym, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na staranne przygotowanie gleby przed wysadzeniem roślin. Najwyższe plony są osiągane na żyznych glebach III-IV klasy bonitacyjnej, o odczynie pH od 5,5 do 7,5, z niskim poziomem wód gruntowych. Niestety koszty założenia plantacji są duże. Na same sadzonki trzeba wydać około 10 tys. zł na 1 ha uprawy.

Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) – wysokowydajna trawa wielokośnych łąk na żyznych, wilgotnych glebach organicznych. Obok trzciny pospolitej zaliczana jest do najbardziej dorodnych i okazałych traw naszej flory. Dorasta do wysokości 3 m, dając plon do 12 t suchej masy z ha. Dzięki zdolnościom nitrofilnym jest ona wykorzystywana oczyszczalniach biologicznych. Niski koszt założenia plantacji, jej trwałość (do 15 lat) oraz możliwość zbioru biomasy przy pomocy tradycyjnych maszyn rolniczych to cechy przemawiające za uprawą tego gatunku na cele energetyczne.

Źródło: CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny