Kierunki hodowli rzepaku – rozmowa z Panem Tomaszem Pakosem – przedstawicielem jednej z firm hodowlano-nasiennych. ...

Polska jest liderem w produkcji i eksporcie nie tylko jabłek, lecz także malin, borówek amerykańskich czy pomidorów. Na sprzedaży wszystkich produktów rolno-spożywczych w ubiegłym roku krajowi producenci zarobili 20 miliardów euro. Polska stała się czołowym dostawcą warzyw i owoców dla Europy, coraz większą rolę grają też rynki pozaeuropejskie. ...

Na początku czerwca 2014 roku w Białowieży odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Porzeczka Czarna. Spotkanie odbyło się po raz pierwszy w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia było Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Czarnej Porzeczki (IBA -International Blackcurrant Association). Honorowym patronem imprezy było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ...

Jeszcze 3 lata temu niewielu rolników wiedziało co kryje się pod nazwą mikroorganizmy. Dziś ich zastosowanie jest tak szerokie, że nie sposób wymienić wszystkich działów rolnictwa w których są one wykorzystywane. Polska od niedawna zajęła się ich produkcją. W zeszłym roku powstała fabryka a w tym tygodniu zaprezentowano instytut, który przysłuży się jeszcze szerszemu stosowaniu mikroorganizmów. ...

Pozwoliłem sobie kiedyś na wydzielenie trzech faz wpływających na jakość owoców i wielkość plonów, gdzie faza pierwsza to budowa potencjału polegająca na wytworzeniu dobrych pąków kwiatowych (trwa od końca czerwca poprzedniego roku aż do kwitnienia w roku bieżącym). ...

31 stycznia 2014 roku w Poznaniu, podczas Targów Polagra Agro-Premiery odbyło się spotkanie prasowe poświęcone biotechnologii morskiej i biostymulacji plonu. Organizatorzy przedstawili możliwości wykorzystania alg w rolnictwie i ogrodnictwie. ...

Wschodnie służby zatrzymały 44 tony gruszek i jabłek, które ich zdaniem przekraczają dopuszczalny poziom pestycydów i azotanów. Normy są rzeczywiście przekroczone czy to kolejny incydent z polską żywnością w tle mający utrudniać dostęp do rosyjskiego rynku? ...

Duża ilość stałej wymiany powietrza w obiektach przemysłowych jest bardzo kosztowna, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Bardzo często jest potrzeba utrzymania stałej, wysokiej temperatury, jednocześnie by powietrze w nim znajdujące się było świeże. Robiąc wymianę ogrzanego już powietrza na zimne z zewnątrz, powoduje się dużą utratę ciepła. By temu zapobiec, do wentylacji mechanicznej dodaje się rekuperator, który odzyskuje znaczną część ciepła ...

Obecnie w szeroko rozumianej produkcji rzepaku jednym z kluczowych jej elementów jest zapewnienie rozwijającym się roślinom optymalnych, lub jak najbardziej do nich zbliżonych, warunków uprawy. Wiążę się to bezpośrednio nie tylko ze stałym doskonaleniem poszczególnych elementów agrotechniki tego gatunku, ale także z przeciwdziałaniem lub ograniczaniem występowania różnego rodzaju czynników stresowych. ...

Proponujemy producentom rzepaku wdrożenie w technologii nawożenia rzepaku – w zależności od żyzności i zasobności gleb w składniki pokarmowe, kondycji plantacji i wcześniej zastosowanego nawożenia – nawozów bardzo popularnych we Francji i Belgii, krajach w których uprawa rzepaku jest tradycyjnie już na bardzo wysokim poziomie agrotechnicznym. ...

Czekając na prawdziwą wiosnę, żyjemy w przedwiosennej niepewności spowodowanej nietypową jesienną i zimową aurą. Za nami pierwsze lustracje plantacji i wstępne oceny przezimowania upraw. ...

Stan plantacji rzepaku niepokoi wszystkich producentów. Nie trzeba czekać na ruszenie wegetacji, by stwierdzić, że kondycja upraw nie jest najlepsza. ...

Najważniejszym celem produkcji roślinnej, w tym sadowniczej i warzywniczej, jest bez wątpienia uzyskanie odpowiedniego plonu o pożądanej jakości konsumpcyjnej, przechowalniczej lub przetwórczej. Spośród wielu czynników decydujących o powodzeniu w uprawie roślin, gleba, a w zasadzie jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne mają decydujący wpływ na powodzenie w uprawie. ...

Rozmowa z Panem Błażejem Springerem, przedstawicielem jednej z firm hodowlano-nasiennych. Anna Rogowska: Jakie są główne problemy i zagrożenia uprawy kukurydzy w Polsce? ...

Procedura administracyjna związana z dopuszczeniem środka ochrony roślin do obrotu na poziomie krajowym trwa obecnie od 2 do 5 lat. Do tego należy dodać 2 – 3 lata doświadczeń polowych oraz co najmniej kilkuletni okres niezbędny na skompletowanie dodatkowej dokumentacji związanej z toksykologią, ekotoksykologią, losem i zachowaniem środka i jego metabolitów w środowisku i wiele, wiele innych badań. Często zdarzało ...