Możliwości wykorzystania alg w rolnictwie i ogrodnictwie

31 stycznia 2014 roku w Poznaniu, podczas Targów Polagra Agro-Premiery odbyło się spotkanie prasowe poświęcone biotechnologii morskiej i biostymulacji plonu. Organizatorzy przedstawili możliwości wykorzystania alg w rolnictwie i ogrodnictwie.

Firmy produkujące preparaty oparte o filtraty z alg mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria zajmujące się morską biotechnologią oraz wysokozaawansowane technologie produkcji. Wytwarzają nawozy precyzyjnie ukierunkowane na uruchomienie potencjału plonotwórczego roślin uprawnych. Produkty wzbogacone o komponenty zawierające filtraty z alg wykazują wyższą efektywność w porównaniu z tradycyjnymi nawozami.

Uprawy rolnicze i ogrodnicze stymulowane tymi preparatami dają plony wyższe nawet o kilkanaście procent, a jakość handlowa w porównaniu z płodami zbieranymi z plantacji uprawianych tradycyjnymi metodami agrotechnicznymi jest znacząco wyższa. Włączenie tych preparatów do tradycyjnych technologii nawożenia jest zgodnie z kierunkami wytyczanymi przez Komisję Europejską, która od lat prowadzi działania mające na celu zredukowanie stosowania nawożenia mineralnego, które przyczynia się do nadmiernej degradacji gleb i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Perspektywą dla europejskich rolników i ogrodników mogą być właśnie nawozy oparte o filtraty z alg. Sprzyjają one wzrostowi produktywności upraw poprzez redukcję wpływu szkodliwych dla roślin czynników biotycznych i abiotycznych.

Nawozy o działaniu biostymulującym są szansą i przyszłością dla rozwoju zrównoważonych metod produkcji rolniczej. Zwiększają one odporność roślin na stresy mineralne i środowiskowe. Ponadto stymulują wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych oraz zapewniają zaopatrzenie w dostępne formy składników pokarmowych. Ich stosowanie zapewnia prawidłowe odżywienie roślin uprawnych oraz gwarantuje korzystne oddziaływanie na glebę – preparaty podnoszą jej potencjał plonotwórczy. Sprzyjają rozwojowi flory i fauny glebowej, korzystnie wpływają na jej odczyn i przekształcają składniki pokarmowe z form nieprzyswajalnych na przyswajalne dla roślin. Są to produkty przyjazne dla roślin, środowiska glebowego i zdrowia człowieka.

Organizatorzy spotkania rekomendowali wybór takich nawozów, które w swoim składzie zawierają całe kompleksy różnych substancji o działaniu biostymulującym. Przedstawili mechanizm działania kompleksu Seactiv. Zawiera on glicynę – betainę i inne aminokwasy oraz roślinne białko molekularne naturalnego pochodzenia o dużej aktywności w procesach biologicznych zachodzących w roślinach. Związek ten poprawia pobieranie oraz transport składników i asymilatów, współtworzy potencjał plonotwórczy rośliny. Kompleks ten wytwarzany jest na bazie wyselekcjonowanych alg morskich. Wpływa na szybką dostępność dostarczanych składników pokarmowych oraz ich aktywny transport w roślinie. Podnosi odporność i wydajność roślin. Innym omawianym przykładem był kompleks Fertiactyl zawierający glicynę – betainę, zeatynę, kwasy humusowe i fulwowe. Pozyskiwany jest z alg morskich i wyciągów roślinnych. Wpływa na dynamiczny rozwój systemu korzeniowego, wyższą urodzajność gleby, wysoką aktywność fizjologiczną roślin oraz dostarcza odpowiednią ilość łatwo przyswajalnych składników pokarmowych NPK.

Z kolei kompleks N Pro to naturalny związek wpływający na lepsze pobieranie i przetwarzanie azotu. Intensyfikuje transport azotu z korzeni do części wegetatywnych rośliny oraz wpływa na większe wytwarzanie reduktazy azotanowej – enzymu niezbędnego w procesach przemiany azotu, których efektem jest synteza aminokwasów potrzebnych do budowy białek. Zastosowanie nawozu zawierającego ten kompleks nie tylko zwiększa wielkość plonów, ale poprawia także ich jakość, redukując ilość szkodliwych azotanów.

Podczas spotkania zaprezentowano także nowy mikronawóz dedykowany uprawie rzepaku. Stosowanie tego typu preparatów ewidentnie sprzyja rozwojowi rzepaku w początkowych fazach wzrostu, co w konsekwencji wpływa na szybsze i bardziej wyrównane wschody. Mikronawozy oddziałują na roślinę tylko w początkowym okresie wegetacji. Jednak to oddziaływanie jest na tyle efektywne, że finalnie uzyskiwana jest zwyżka plonu. Produkt Pinkstart jest połączeniem niezbędnych dla roślin w początkowych fazach rozwojowych składników pokarmowych z kompleksem o działaniu biostymulującym Physio +. Kompleks ten zawiera aminopurynę, która wpływa na szybkie i równomierne wschody roślin oraz szybki rozwój systemu korzeniowego. Nowoczesna technologia, jaką wykorzystano w tym nawozie, umożliwia jego aplikację w bezpośrednim sąsiedztwie nasion. Nawóz miesza się z nasionami rzepaku bezpośrednio przed siewem i tak przygotowaną mieszankę wsypuje do zbiornika nasiennego siewnika. Ważne jest, iż wielkość granulek nawozu oraz ich ciężar zostały tak dobrane, aby nie dochodziło do zjawiska sedymentacji w czasie jazdy siewnika na polu. Technika przygotowania do wysiewu nawozu i sam wysiew nie są skomplikowanymi czynnościami. Bardzo dobre wymieszanie uzyskujemy wykorzystując do tego różnego typu urządzenia bębnowe, jak choćby betoniarki. Równomierne zmieszanie ze sobą nasion rzepaku i granulek nawozu jest gwarancją równomierności wysiewu.

Organizatorem spotkania była firma Timac Agro, która jest światowym liderem w biotechnologii morskiej. Głównym obszarem jej działalności jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań związanych z odżywianiem roślin na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Od wielu lat ta firma ta prowadzi badania nad wykorzystaniem alg morskich. Dzięki wysokiej zawartości substancji bioaktywnych oraz zwiększonej odporności na czynniki stresowe, wzrasta ich wykorzystanie w wielu dziedzinach rolnictwa. W trakcie wieloletnich badań naukowcom udało się wyselekcjonować z alg molekuły, którym zawdzięcza się korzystny wpływ na rośliny uprawne. Są to m.in.: cytokinina IPA, która wykazuje działanie systemiczne, poprawia pobieranie i przyswajanie składników mineralnych, a także aktywizuje ich transport, aminokwasy glicyna i betaina wykazującą działanie antystresowe, stymulują wzrost systemu korzeniowego i proces fotosyntezy. W nawozach doglebowych występuje aminopuryna, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz pochodne indolu wpływające na asymilację i transport azotu.

Dzięki intensywnie prowadzonym doświadczeniom ścisłym i wdrożeniowym formułowane są zalecenia stosowania innowacyjnych technologii nawożenia upraw rolniczych i ogrodniczych, odpowiadające wymogom zrównoważonego rolnictwa. Oferta tej firmy jest zbieżna ze współczesnymi tendencjami w zakresie nawożenia roślin. Należy zatem przypuszczać, że w ciągu najbliższych lat znacząco wzrośnie popyt na technologie nawożenia i usługi oferowane przez tę firmę.

Anna Rogowska