Produkcja miodu

Z danych Polskiego Związku Pszczelarskiego produkcja miodu w Polsce wykazuje tendencje wzrostowe. W 2004 r. produkcja miodu wyniosła 14 tys. ton, w 2005 r. 16 tys. t, a w 2006 r. odnotowano 22 tys. t, ze średnią wydajnością wynoszącą 20 kg miodu z jednej rodziny pszczelej.

Około 65 proc. miodu jest sprzedawana przez pszczelarzy bezpośrednio konsumentom, 10 proc. trafia do handlu detalicznego, a 24 proc. do przedsiębiorstw zajmujących się konfekcjonowaniem, natomiast 1 proc. trafia do przemysłu. Konsument ma większe zaufanie do jakości miodu sprzedawanego bezpośrednio przez pszczelarza aniżeli innymi kanałami dystrybucji.

Produkcja miodu w 2008 r. szacowana jest na około 20 tys. ton i jest o 25 proc. większa niż w 2007 r.

Tab.1  Średnie ceny miodów w 2006 r. oferowane pszczelarzom przez podmioty skupujące, w sprzedaży bezpośredniej u pszczelarzy i w handlu detalicznym

Odmiana miodu Ceny miodu w zł
Oferowane pszczelarzom przez podmioty skupujące W sprzedaży bezpośredniej W handlu detalicznym
Wielokwiatowy 6,1 14,0 19,9
Rzepakowy 6,5 13,8 17,8
Wrzosowy 19,5 28,8 45,7
Lipowy, akacjowy, gryczany 7,7 15,2 22,6
Ze spadzi liściastej 8,2 20,1 Brak danych
Ze spadzi iglastej 13,3 20,9 34,1