Z danych Polskiego Związku Pszczelarskiego produkcja miodu w Polsce wykazuje tendencje wzrostowe. W 2004 r. produkcja miodu wyniosła 14 tys. ton, w 2005 r. 16 tys. t, a w 2006 r. odnotowano 22 tys. t, ze średnią wydajnością wynoszącą 20 kg miodu z jednej rodziny pszczelej. ...

Przez ostatnie lata eksport i import miodu cechował się minusowym saldem. Import tego produktu do Polski stale wzrasta i przewyższa eksport. Stale zwiększająca się produkcja miodu i brak dynamicznego rozwoju eksportu spowodował, że w 2006 r. pojawiły się problemy ze zbytem miodu w kraju. Odnotowano wówczas spadek cen tego produktu na rynku hurtowym, co znacznie wpłynęło na zmniejszenie opłacalności produkcji ...

Pszczelarstwo to trochę zapomniana dziedzina rolnictwa w Polsce. Jednak z uwagi na coraz bardziej popularną agroturystykę i promocję wyrobów lokalnych warto przedstawić krótką charakterystykę produktów pszczelich i ich „dobroczynne ” działanie na organizm ludzki. Produkty z pasieki wykorzystywane są również w farmaceutyce do produkcji leków i kosmetyków oraz piekarnictwie i gastronomii jako dodatki do wypieków i dań. ...