Z danych Polskiego Związku Pszczelarskiego produkcja miodu w Polsce wykazuje tendencje wzrostowe. W 2004 r. produkcja miodu wyniosła 14 tys. ton, w 2005 r. 16 tys. t, a w 2006 r. odnotowano 22 tys. t, ze średnią wydajnością wynoszącą 20 kg miodu z jednej rodziny pszczelej. ...

Przez ostatnie lata eksport i import miodu cechował się minusowym saldem. Import tego produktu do Polski stale wzrasta i przewyższa eksport. Stale zwiększająca się produkcja miodu i brak dynamicznego rozwoju eksportu spowodował, że w 2006 r. pojawiły się problemy ze zbytem miodu w kraju. Odnotowano wówczas spadek cen tego produktu na rynku hurtowym, co znacznie wpłynęło na zmniejszenie opłacalności produkcji ...

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej przewidziane jest wsparcie finansowe działań prowadzonych na terenie państw członkowskich Wspólnoty w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Celem wsparcia jest poprawa jakości miodu oraz wzmocnienie poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie na stopniowa i trwała poprawa warunków w sektorze pszczelarskim. ...