Plocke: budżet resortu rolnictwa dobry; PiS zgłasza poprawki

W 2010 r., pomimo kryzysu, rolnicy dostaną więcej pieniędzy na dopłaty do paliwa rolniczego i ubezpieczenia rolne. O połowę mniej budżetowych środków niż w tym roku trafi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke uważa, że budżet resortu na 2010 r. „pozwoli zrealizować wszystkie zadania”, a opozycja budżet ten krytykuje.

Sejmowa komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała we wtorek projekt budżetu rolnego na 2010 rok. Przewiduje on wydatki w kwocie 47 mld zł, z czego na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 16,1 mld zł. Na współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz operacyjnego programu dla rybołówstwa przeznaczono prawie 16 mld zł.

„Mimo kryzysu to jest budżet dobry, który pozwoli nam zrealizować wszystkie zadania, które są do rozwiązania przez ministra rolnictwa” – powiedział Plocke. Zaznaczył, że w 2010 roku na rolnictwo przeznaczone będzie 7 mld zł więcej niż 2009 r. Dodał, że priorytetem jest zapewnienie środków na współfinansowanie programów z UE.

W 2010 roku planowane wydatki m.in. na ubezpieczenie upraw i zwierząt mają być wyższe o 100 proc. (zwiększenie ze 150 mln zł do 300 mln zł), a na dopłaty do paliwa rolniczego o 20 proc. (wzrost do 600 mln zł z 500 mln zł). Mniej pieniędzy niż w tym roku ma dostać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na jej funkcjonowanie przewidziane jest 4,6 mld zł, tj. 45 proc. tegorocznej dotacji, wynoszącej 10 mld zł. Agencja Rynku Rolnego otrzyma – zgodnie z planem – 626 mln zł, czyli o 2 proc. mniej niż w tym roku, a Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ok. 15 mln zł – o około 16 proc. mniej.

Jacek Bogucki (PiS) i Romuald Ajchler (Lewica) zwrócili uwagę, że w projekcie przyszłorocznego budżetu zostały zmniejszone wydatki m.in. na postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej, na rolnictwo ekologiczne, melioracje i na doradztwo rolnicze.

Posłowie PiS zgłosili 11 poprawek, zwiększających w sumie przyszłoroczny budżet resortu o 450 mln zł. Pieniądze te miałyby pochodzić z rezerwy celowej na rolnictwo. Poprawki dotyczą m.in. zwiększenia wydatków na realizację zadań Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i Centralnego Ośrodka Badań i Odmian Roślin Uprawnych. Posłowie chcą również podwyższenia planowanych wydatków na postęp biologiczny, ośrodki doradztwa rolniczego, meliorację, dopłaty do paliwa rolniczego, scalania gruntów, program „szklanka mleka” czy na wykup kwot mlecznych.

Poprawki te zostały negatywnie zaopiniowane przez wiceministra, a także odrzucone w głosowaniu przez posłów z komisji.

Krzysztof Jurgiel z PiS zapowiedział jednak, że poprawki jego klub zgłosi ponownie na posiedzeniu sejmowej komisji finansów, a jeżeli i tam zostaną odrzucone, wówczas przedstawi je podczas drugiego czytania projektu budżetu.

Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Waldemar Sochaczewski podczas posiedzenia sejmowej komisji przyznał, że budżet zabezpiecza realizację zadań Agencji, głównie w zakresie działań interwencyjnych. Jego zdaniem, może jednak zabraknąć 43 mln zł na realizację programu „szklanka mleka” dla uczniów.

Z kolei wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zofia Szalczyk uspokaja – zaplanowana dotacja na 2010 rok jest wystarczająca „dla sfinansowania zadań w zakresie działalności statutowej oraz obsługi kosztów”.

PAP