Polskie owce nizinne typu corriedale

Polskie owce nizinne typu corriedale – to rasa owiec mięsno-wełnistych; do 6,5 kg wełny rocznie. Zostały wytworzone w Polsce w latach pięćdziesiątych XX w. Wzorcem wyjściowym były, zgodnie z ówczesnym trendem w owczarstwie polskim, owce o kombinowanym kierunku użytkowania: wełnisto-mięsnym, hodowanym na Farmie Corriedale w Nowej Zelandii.

Materiałem wyjściowym były maciorki merynosa polskiego, które kryto trykami rasy lincoln. Stosowano też odwrotne kojarzenia, czyli maciorki rasy lincoln kojarzono z trykami rasy merynos polski. Współcześnie hodowane owce typu corriedale zawierają w genotypie około 50 proc. rasy lincoln i w znaczeniu użytkowości wełnisto-mięsnej zachowują wzorzec nowozelandzki.