Owca olkuska

Owca olkuska – to odmiana owiec plenno-wełnistych, powstała w wyniku krzyżowania owiec miejscowych z pomorskimi, holsztyńskimi i fryzyjskimi; zwykle 3–6 jagniąt w miocie, wyjątkowo nawet do 7, po przekrzyżowaniu z kentami (romney marsh) w latach 60) plenność zmalała.

Wytworzona w rejonie dawnego powiatu olkuskiego, jest rodzimą odmianą owcy długowełnistej, której pogłowie powstało w oparciu o materiał hodowlany przywieziony w okresie międzywojennym z Kaszub.