Polskie owce nizinne typu corriedale – to rasa owiec mięsno-wełnistych; do 6,5 kg wełny rocznie. Zostały wytworzone w Polsce w latach pięćdziesiątych XX w. Wzorcem wyjściowym były, zgodnie z ówczesnym trendem w owczarstwie polskim, owce o kombinowanym kierunku użytkowania: wełnisto-mięsnym, hodowanym na Farmie Corriedale w Nowej Zelandii. ...