Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Od dnia 28 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Obwieszczeniem z dnia 29 stycznia 2009 r. Minister Finansów ogłosił nową, obowiązującą od dnia 28 stycznia 2009 roku, stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, wynoszącą 11,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Dla przypomnienia, stawki odsetek za zwłokę są podstawą do obliczania należności z tytułu niepłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne rolników.