Spadek cen jaj

Spadek cen jaj

Na początku kwietnia bieżącego roku ceny jaj w Unii Europejskiej zaczęły nieznacznie spadać. Zdaniem specjalistów może to być początkiem odwrócenia dotychczasowego trendu wzrostu cen jaj.Ceny te rosły od początku stycznia, kiedy to zaczął obowiązywać zakaz stosowania bateryjnego chowu niosek. Na początku kwietnia średnia cena jaj stołowych wyniosła 196,47 euro za 100 kg i była o 1% niższa niż przed tygodniem (jednocześnie o 76,5% wyższa niż w tym samym czasie przed rokiem).

Cena jaj dla przetwórstwa wyniosła 145 euro za 100 kg i była o 17,1% niższa niż przed tygodniem.