Nasiona kukurydzy w Unii Europejskiej – produkcja na miarę potrzeb

Nasiona kukurydzy w Unii Europejskiej - produkcja na miarę potrzeb

Rozwój rynku europejskiego i złe warunki pogodowe występujące w latach 2012 i 2013 u głównych europejskich producentów sprawiły znaczny spadek zapasów kukurydzy nasiennej. W wyniku tego, w bieżącym sezonie, zanotowano duży wzrost powierzchni upraw nasiennych, szczególnie we Francji, najważniejszym producencie nasion w Europie. Powierzchnia uprawy w tym kraju wyniosła 93 000 ha, co stanowi 46% całej powierzchni produkcji nasion kukurydzy w Europie.

W ten sposób, już teraz, w czasie gdy trwają zbiory, perspektywa plonów jest bardzo obiecująca a dostępność nasion kukurydzy, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, pozwoli odpowiedzieć na wymagania różnych segmentów rynku europejskiego i na zaspokojenie coraz większego zapotrzebowania na wysokowydajne odmiany. Dostępność ta jest niezbędna zważywszy na dużą odnowę odmianową, na rosnącą powierzchnię zasiewów kukurydzy kiszonkowej i ziarnowej, oraz na zwiększenie zdobytych części rynku.

Francuscy producenci nasion kukurydzy raz jeszcze pokazali swą reaktywność i swą zdolność do realizacji rekordowego programu produkcji nasion. Będzie on musiał być koniecznie skorygowany w roku 2015, celem dostosowania do potrzeb rynku, zgodnie z tendencjami rozwoju branży i jej członków.