Rasa Duńska czerwona (Rodt Dansk Malkekvaeg) rozwinęła się w XIX w. w wyniku krzyżowania bydła z wysp duńskich z rasą angler, z rodzimym bydłem ballum z Jutlandii, Tonder i czerwonym ze Szlezwiku. Rasa ta ma zasięg międzykontynentalny, hodowana jest w Afryce, Azji i Europie. ...