Czy leasing sprzętu rolniczego się opłaca? Poznaj najważniejsze zalety i korzyści, jakie zapewnia

Czy leasing sprzętu rolniczego się opłaca? Poznaj najważniejsze zalety i korzyści, jakie zapewnia

Leasing stanowi jedną z możliwości zaopatrzenia przez rolnika swojego gospodarstwa w nowoczesne maszyny. Umowa leasingowa przypomina dzierżawę, dlatego sprzęt pozostaje własnością firmy leasingowej, która wypożycza go rolnikowi na określony czas. Po opłaceniu ostatniej raty może on stać się formalnym właścicielem przedmiotu.

Wskazujemy najważniejsze zalety i korzyści, jakie wiążą się z leasingowaniem maszyn rolniczych. Podpowiadamy również, kiedy lepiej zdecydować się na leasing operacyjny, a w jakich sytuacjach na finansowy.

Łatwa dostępność i oszczędność czasu

Leasing to znacznie łatwiej dostępna forma zewnętrznego finansowania niż kredyt. Zdolność leasingowa nie jest analizowana w tak szczegółowy sposób, jak zdolność kredytowa w bankach. O leasing mogą ubiegać się zarówno osoby prowadzące rolniczą działalność gospodarczą, jak i rolnicy indywidualni, niedysponujący numerem NIP. Szansę na uzyskanie finansowania mają nawet osoby bez pozytywnej historii kredytowej.

Często firmy leasingowe stosują uproszczony tryb weryfikacji, co pozwala otrzymać decyzję o udzieleniu leasingu nawet w dniu złożenia wniosku i bez skomplikowanych formalności. Nie ma także konieczności wnoszenia wysokiego wkładu własnego ani zabezpieczania umowy, np. w postaci poręczenia.

Zazwyczaj niezbędne jest dostarczenie razem z wnioskiem jedynie oświadczenia o wynikach finansowych i dokumentów rejestrowych działalności – niektórzy leasingodawcy mogą również wymagać umowy dzierżawy gruntu i kopii polisy OC gospodarstwa rolnego.

Niezamrażanie środków finansowych

Leasing na maszyny rolnicze to korzystne rozwiązanie z uwagi na to, że pozwala uniknąć zamrażania środków przez rolnika. Zamiast przeznaczać jednorazowo sporą kwotę gotówki na zakup sprzętu, płaci co miesiąc niedużą ratę z bieżących przychodów swojej firmy. Ma więc możliwość przeznaczenia pozostałych środków na inne ważne cele biznesowe, np. regulowanie zobowiązań wobec dostawców czy wypłatę pensji dla zatrudnionych pracowników. Pieniądze te zabezpieczą również płynność finansową na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Możliwość leasingowania nowych i używanych maszyn

Za pomocą leasingu można finansować maszyny rolnicze w różnym wieku – zarówno nowe, jak i używane. Mogą być to np. ciągniki, traktory, sieczkarki, kombajny, agregaty uprawowe, siewniki, kosiarki, zgrabiarki czy prasy rolnicze. Rolnik może także wziąć w leasing wózki widłowe, sprzęt do przetwórstwa rolno-spożywczego, maszyny sprzątające, sprzęt budowlany, urządzenia do obróbki materiałów czy panele fotowoltaiczne.

Leasing używanego sprzętu pozwala zmniejszyć miesięczną ratę, lecz jego używanie może się wiązać z ryzykiem kosztownych dla gospodarstwa awarii. Dlatego warto rozważyć możliwość wzięcia w leasing maszyn rolniczych poleasingowych. Są to przedmioty używane przez innych rolników, którzy nie zdecydowali się na wykup po leasingu lub zwrócili maszynę z powodu złamania regulaminu umowy. Sprzęt taki pochodzi z wiarygodnego źródła, był na bieżąco serwisowany i zwykle cechuje się dobrym stanem technicznym.

Brak negatywnego wpływu na zdolność kredytową

Sfinansowanie maszyny rolniczej leasingiem w żadnym stopniu nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej rolnika. Może więc on w razie potrzeby ubiegać się w banku o kredyt na inne inwestycje dla swojego gospodarstwa.

Elastyczna spłata rat leasingowych

Niektóre firmy leasingowe umożliwiają rolnikom skorzystanie z elastycznego harmonogramu spłaty rat. Nie muszą być wtedy one regulowane w trybie miesięcznym, lecz także kwartalnym lub sezonowym. Dzięki temu rolnik może dostosować termin płatności do sezonowego charakteru branży. Wysokość miesięcznej raty leasingowej można obniżyć, podpisując umowę na długi okres lub wpłacając wysoką opłatę wstępną.

Prawo do wykupu

Po opłaceniu ostatniej raty leasingowej rolnik może stać się formalnym właścicielem maszyny rolniczej. Wykup jest możliwy na preferencyjnych warunkach, po cenie znacznie niższej niż rynkowa.

Legalny sposób na optymalizację podatkową

Leasing pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania poprzez zaliczenie opłaconych rat w koszty uzyskania przychodu. Rolnik będący płatnikiem VAT może również odliczać naliczony podatek na podstawie otrzymanych od leasingodawcy faktur.

Leasing operacyjny czy finansowy – na co się zdecydować?

Rolnik może zdecydować się na leasing operacyjny lub finansowy (kapitałowy). Podpowiadamy, od czego warto uzależnić wybór.

Leasing finansowy okaże się korzystniejszym rozwiązaniem, jeżeli:

  • rolnikowi zależy na odliczeniu całości podatku VAT już w pierwszym miesiącu po zawarciu umowy;
  • zechce zawrzeć umowę na krótki czas – nie obowiązuje minimalny okres trwania leasingu finansowego;
  • chce mieć możliwość zaliczenia maszyny do majątku firmowego już po zawarciu umowy – w leasingu operacyjnym jest to możliwe dopiero po wykupie.

Leasing operacyjny może być natomiast bardziej opłacalny w następujących sytuacjach:

  • rolnik chce uwzględniać w kosztach działalności zarówno odsetkową, jak i kapitałową część raty (leasing finansowy umożliwia jedynie odliczanie części kapitałowej);
  • zamierza zawrzeć umowę z wysoką opłatą wstępną – uzyska wtedy możliwość zaliczenia jej w koszty działalności;
  • chce podzielić zobowiązanie podatkowe VAT na wiele mniejszych płatności naliczanych do każdej raty;
  • planuje zrezygnować z wykupu po zakończeniu umowy – może zwrócić sprzęt firmie leasingowej, a następnie wziąć w leasing nowy model.

Leasing sprzętu rolniczego zdecydowanie się opłaca. Jest to łatwo dostępna, elastyczna i opłacalna pod względem podatkowym forma zewnętrznego finansowania. Pozwala rolnikowi uniknąć zamrażania gotówki oraz daje prawo do wykupu maszyny na korzystnych warunkach.