Branża hodowców ślimaków po pandemii

Branża hodowców ślimaków po pandemii

Pandemia Covid-19 i wprowadzone na całym świecie restrykcje z tym związane nie sprzyjały międzynarodowej wymianie handlowej. To niestety odbiło się również negatywnie na branży hodowli i przetwórstwa ślimaków. Teraz jednak spółka Polish Snail Holding – europejski lider tej gałęzi gospodarki obserwuje większe możliwości wyjścia z kryzysu.

Pandemia Covid-19 niekorzystnie odbiła się na branży hodowców ślimaków w Polsce i w Europie. Działalność ta dodatkowo nie została objęta wsparciem rządu w ramach tzw. tarcz antykryzysowych.

Polish Snail Holding, europejski lider w hodowli ślimaków i przetwórstwie mięsa tych zwierząt wziął na siebie kwestie wypłat odszkodowań dla współpracujących ze spółką hodowców. Celem spółki było przetrwanie ciężkiego okresu europejskiego lockdownu oraz zabezpieczenie środków finansowych dla poszkodowanych przez pandemię hodowców ślimaków.

– Niemal od razu, przez agencje rządowe, ale też do rządu polskiego kierowaliśmy apele i petycje domagając się wsparcia naszej branży oraz ujęcia hodowli ślimaków w ich kolejnych edycjach – mówi Damian Gajewski. – Hodowla ślimaków i przetwórstwo ich mięsa, jest silnie powiązana z branżą gastronomiczną i turystyczną – zamknięcie granic i kryzys w tych branżach oczywiście odbił się również niekorzystnie na hodowcach ślimaków.

Branża hodowców ślimaków po pandemii

Obecnie liderzy Polish Snail Holding zauważają, że jest szansa na odbudowę branży hodowli ślimaków w Polsce i w Europie.

– Dostajemy znów coraz więcej zapytań i zamówień na mięso ślimaków – mówi Damian Gajewski. – To pozwala nam już z pewną dozą optymizmu patrzeć na nadchodzący sezon hodowli i skupu ślimaków. Wiele na to wskazuje, że nasza branża stopniowo odbuduje się po kryzysie.

Dlatego Polish Snail Holding ponownie przyjmuje chętnych do hodowli ślimaków, oferując im oczywiście szerokie wsparcie szkoleniowe (teoretyczne i praktyczne) oraz w czasie trwania całego procesu hodowlanego.

Polish Snail Holding jest jedyną spółką w Polsce zajmującą się kompleksowo hodowlą ślimaków, szkoleniami z zakresu chowu i hodowli ślimaka, opieką nad grupami hodowlanymi, koordynacją, badaniami naukowymi, handlem oraz przetwórstwem ślimaka Helix aspersa maxima w Polsce i w Europie.