Cukinia wartościowe warzywo

W Polsce cukinia do niedawna była warzywem mało znanym. Obecnie zdobywa coraz większą popularność na rynku warzyw świeżych oraz w przetwórstwie. Uprawa cukinii jest łatwa.

Wysokie i stabilne plony można uzyskać nawet przy mniej sprzyjających warunkach pogodowych. Cukinia jest warzywem ciepłolubnym i wymaga stanowiska dobrze nasłonecznionego. Można ją uprawiać po różnych roślinach warzywnych i rolniczych, z wyjątkiem dyniowatych, ze względu na możliwość porażenia przez te same choroby i szkodniki. Najbardziej odpowiednie są gleby o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym z wysoką zawartością próchnicy i o dobrej strukturze. Roślina wytwarza dużą masę liści oraz owoców. Ma dość silnie rozbudowany, płytki system korzeniowy. Korzeń główny może wprawdzie sięgać do głębokości ponad 1 m, jednak większość korzeni bocznych rozwija się w wierzchniej warstwie gleby.

Rośliny korzystnie reagują na nawożenie organiczne. Najlepsze plonowanie zapewnia uprawa na oborniku w dawce 30 t/ha zastosowanej jesienią pod orkę przedzimową, bądź w dawce 40-60 t/ha kompostu – pod kultywator w czasie wiosennego przygotowania pola. Uzupełniająco jesienią lub na wiosnę stosuje się nawożenie mineralne fosforem i potasem. Azot jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym. Stosowany w nadmiarze może jednak opóźnić plonowanie roślin, zwiększyć zawartość azotanów w owocach i obniżyć ich przydatność dla przetwórstwa. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dowiodły, że najlepsze wyniki uzyskuje się po zastosowaniu łącznej dawki 120-180 kg N ha/dm3. Cukinia może być uprawiana zarówno z siewu, jak i z rozsady produkowanej w wielodoniczkach. Uprawa z rozsady jest bardziej kosztowna. Wykorzystuje się ją w celu uzyskania wczesnego zbioru, a także na glebach cięż- szych, łatwo się zeskorupiających.

W produkcji wielkotowarowej, zwłaszcza na potrzeby przetwórstwa, zalecana jest uprawa z siewu wprost do gruntu. Zbiór przeprowadza się w róż- nej fazie dojrzałości. Zgodnie z obowiązującą normą dzieli się je, pod względem długości, na 3 klasy: 7-14 cm, 15-21 cm i 22-30 cm, bądź pod względem masy na: 50-100 g, 100-225 g i 225-450 g. Owoce cukinii można przechowywać w temperaturze 6-8°C i wilgotności względnej powietrza 90-95%.

Anna Drzewiecka