Chianina

Chianina jest rasą włoską znaną już przed naszą erą. Umaszczenie bydła jest białe. Skóra, śluzawica, końce rogów i kiść ogonowa są czarno pigmentowane.

Wysokość w kłębie buhajów wynosi średnio 170 cm, wołów – 190 cm, a krów – 158 cm. Masa ciała czteroletnich buhajów wynosi 1100-1200 kg, a krów – 800 kg. Przyrosty dobowe buhajków opasowych wynoszą 1200-2000 g, a krów – 1000-1300 g. Wydajność rzeźna wynosi 62-65%.