ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie z nowego Programu Operacyjnego dla sektora rybackiego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że beneficjenci zainteresowani uzyskaniem pomocy z pierwszej osi priorytetowej – „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, finansowanej z nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, mogą składać wnioski o wsparcie w trzech Oddziałach Regionalnych: Zachodniopomorskim, Pomorskim i Warmińsko-mazurskim.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują:

  • Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Szafera 10

  • Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, ul. Kołatają 1

  • Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. ul. Świętego Wojciecha 2.

Dodatkowo Pomorski OR przyjmuje wnioski o dofinansowanie w następujących miejscach i terminach:

  • W siedzibie Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o.; ul. Bohaterów Westerplatte 4A w Ustce, 9 i 10 lipca 2009 r. od godziny 9:00

  • W siedzibie Zrzeszenia Rybaków Morskich Organizacja Producentów we Władysławowie, ul. Generała Hallera 19 (budynek UM Władysławowo) 14 lipca 2009 r. od godziny 10:00.

  • W siedzibie Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia, ul. Portowa 43 w Jastarni, 15 lipca 2009 r. od godziny 10:00.

Ponadto ubiegający się o takie dofinansowanie w Zachodniopomorskim OR mogą składać wnioski w:

  • Biurze Powiatowym ARiMR w Darłowie, ul. Powstańców Warszawskich 17, w terminie 9-10 lipca 2009 r.

  • Biurze Powiatowym ARiMR w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, w terminie 13-14 lipca 2009 r.

Wzory wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz wnioski).

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na takie przedsięwzięcia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840).

Źródło: ARiMR
Autor: Departament Komunikacji Społecznej