Aparat grzewczo-wentylacyjny LEO AGRO do zadań specjalnych

Aparat grzewczo-wentylacyjny LEO AGRO do zadań specjalnych

Aparat grzewczo-wentylacyjny LEO AGRO firmy FLOWAIR GROUP to pierwsze na polskim rynku urządzenie specjalnie przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowisk agresywnych i o intensywnym zapyleniu powietrza (specjalistyczne obiekty przemysłowe i rolnicze). Dlatego jednym z głównych aspektów na jaki postawiono nacisk przy projektowaniu aparatu było uodpornienie urządzenia na wszelkie zanieczyszczenia i dostosowanie go do łatwego i bezpiecznego czyszczenia.

Sektor rolniczy to w ostatnim czasie najprężniej rozwijająca się w Polsce gałąź gospodarki. Dotacje unijne, otwarcie rynku i działania rządowe mające na celu unowocześnienie i poprawę sytuacji rolnictwa zaczynają przynosić skutek. W sektorze rolniczym pojawia się więc w ostatnimi czasy wiele mniejszych lub większych inwestycji budowlanych. Prawdopodobnie koniunktura ta utrzyma się jeszcze przez jakiś czas, więc przedsiębiorstwa branży budowlanej i instalacyjnej powinny właśnie w tym momencie dobrze przygotować się do działań związanych z obiektami rolniczymi.

CHARAKTERYSTYKA
Wśród systemów ogrzewania obiektów o znacznych kubaturach coraz szersze zastosowanie i coraz większe uznanie wśród osób związanych z branżą ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji znajdują w ostatnich latach systemy ogrzewania nadmuchowego. Charakteryzuje się on wieloma zaletami w stosunku do innych sposobów ogrzewania:

 • ogrzewanie powietrza bezpośrednio w miejscach w których jest to w danej chwili potrzebne,
 • duża dynamika działania pozwalająca na pokonanie bezwładności dużych obiektów, a dzięki temu bardzo szybkie uzyskanie oczekiwanych temperatur i łatwe jej kontrolowanie,
 • intensywny ruch powietrza powodujący jego mieszanie i równomierne rozprowadzanie,
 • mniejsze straty przenikania ciepła wynikające z bezpośredniego ogrzewania powietrza i mniejszej skłonności do gromadzenia się go w górnej części budynku,
 • możliwość dostarczania świeżego powietrza do wnętrza obiektu.

JAK DZIAŁA?
Typowe urządzenie pracujące w systemie nadmuchowym to tzw. aparat grzewczo-wentylacyjny. Podstawowe elementy, z których on się składa to nagrzewnica wodna (wymiennik ciepła woda-powietrze), wentylator osiowy i łopatki umożliwiające kierowanie strumienia ciepłego powietrza w żądany sposób. Wentylator zasysa powietrze obiegowe, lub mieszaninę powietrza zewnętrznego z powietrzem pobranym z wewnątrz pomieszczenia, które nazywane jest w takim układzie powietrzem recyrkulacyjnym. Zassane do urządzenia powietrze jest następnie przetłaczane przez wymiennik ciepła składający się najczęściej z miedzianych rurek przez które prowadzony jest czynnik grzewczy i aluminiowych lameli służących intensyfikacji przejmowania ciepła. Ważne jest w tym miejscu zapewnienie odpowiedniego przyrostu temperatury powietrza w wymienniku, oraz zasięgu strumienia ciepłego powietrza. W tym celu należy właściwie dobrać i skomponować ze sobą parametry wentylatora i wymiennika ciepła.

ZASTOSOWANIE
Obiekty budowlane wykorzystywane w branży rolniczej charakteryzują się swoistą specyfiką. Są to z reguły duże i bardzo duże pomieszczenia, o intensywnym zapyleniu powietrza i występującymi często środowiskami korozyjnymi. Przykładem najcięższych warunków pracy urządzeń grzewczych mogą być z całą pewnością duże kurniki ferm drobiarskich, gdzie temperatura podczas pierwszych tygodni rozwoju ptaków musi być ściśle utrzymywana na poziomie 34°C. Zachowanie odpowiednich warunków dla rozwoju zwierząt przekłada się w prosty sposób na kwestie ekonomiczne, gdyż istnieje ścisła zależność pomiędzy odstępstwem od optymalnej temperatury w kurniku, a apetytem ptaków i ostatecznym zużyciem paszy.

PROBLEMY
Największym problemem dla urządzeń grzewczych w obiektach ferm drobiarskich jest wszechobecny pył i pierze. Tradycyjne aparaty grzewczo-wentylacyjne bardzo szybko zostają w takich warunkach zabrudzone i wręcz zapchane tymi zanieczyszczeniami. Kolejnym problemem z jakim zetkniemy się w kurniku jest korozyjne środowisko. Gazy wydzielające się z odchodów zwierząt to głównie amoniak, siarkowodór, metan i związki azotu. Szczególnie niekorzystne dla nagrzewnicy wodnej jest wpływ amoniaku, który działa w sposób silnie korozyjny.

ZALETY
W procesie projektowania LEO AGRO postawiono sobie za cel stworzenie urządzenia, które poradzi sobie z warunkami spotykanymi na co dzień w przemyśle i rolnictwie, a zwłaszcza we wspomnianych wcześniej kurnikach. Aparat ten wyróżnia się więc spośród innych urządzeń z serii LEO kilkoma znaczącymi aspektami konstrukcyjnymi, które zostały już docenione przez wielu użytkowników LEO AGRO:

 • wyjątkowa konstrukcja wewnętrzna urządzenia – dodatkowy wewnętrzny kanał prowadzi powietrze bezpośrednio z wentylatora na okno nagrzewnicy, powoduje zmniejszenie strat przepływu powietrza, zmniejszenie głośności, oraz ułatwia czyszczenie urządzeń (brak miejsc gdzie gromadzi się brud)
 • metalowa obudowa malowana proszkowo, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
 • #zdjecie0#
 • w standardzie nagrzewnica EPOKSYDOWANA – przedłuża to znacznie trwałość i odporność nagrzewnicy na działanie czynników agresywnych, np. amoniaku zawartego w powietrzu obiektów farmerskich
 • zwiększony odstęp pomiędzy aluminiowymi lamelami nagrzewnicy, dodatkowo wykonanymi z grubszego materiału – ułatwiony sposób czyszczenia oraz brak możliwości uszkodzenia wymiennika podczas mycia ciśnieniowego
 • niemal pancerny wentylator dostosowany do pracy w ciężkich warunkach i przystosowany do ciśnieniowego czyszczenia urządzenia (stopień ochrony silnika IP 65), energooszczędny silnik wentylatora pobiera tylko 150W mocy (zasilanie 230V/50Hz)
 • #zdjecie1#
 • aparat grzewczo-wentylacyjny LEO AGRO dysponuje mocą znamionową 40 kW przy zasilaniu wodą o parametrach 90°C/70°C. Pozwala to na przyrost temperatury powietrza w urządzeniu przykładowo od 0°C na wlocie do 32°C na wylocie, lub od 15°C na wlocie do aż 41°C na wylocie z urządzenia. Przepływ powietrza przez urządzenie przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora to 3700 m3/h. Zasięg strumienia ciepłego powietrza wynosi 22 m
 • #zdjecie2#
 • korki spustowe na spodzie urządzenia – pozwalają na usunięcie wody po zastosowaniu mycia ciśnieniowego
 • standardowo do urządzenia dołączone są funkcjonalne wsporniki montażowe, umożliwiające łatwy i estetyczny montaż na ścianie
 • wyposażenie dodatkowe to komora filtrująca KF, której specjalnie dobrany metalowy filtr uniemożliwia zapchanie nagrzewnicy urządzenia nawet w najcięższych warunkach
 • #zdjecie3#

PODSUMOWANIE
W przypadkach niektórych obiektów zastosowanie urządzeń typu LEO AGRO to jedyne racjonalne rozwiązanie systemu ogrzewania. Jest tak między innymi w przytaczanym wielokrotnie w artykule tym przykładzie kurników ferm drobiarskich. Stosowane były w nich do niedawna na szeroką skalę proste nagrzewnice gazowe o otwartej komorze spalania. Nie zdawały one jednak egzaminu, głównie z powodu zanieczyszczeń dostających się do urządzenia, korozyjnego oddziaływania środowiska w którym dane było im pracować i pozostawania produktów spalania w ogrzewanym pomieszczeniu. Otwarta komora spalania takiego urządzenia powoduje zmniejszanie stężenia tlenu oraz podnoszenie poziomu wilgotności powietrza. Urządzenia gazowe często mogą być efektywną i tanią metodą ogrzewania pomieszczeń, lecz nie w tak trudnych warunkach i nie w przypadku ogrzewania powietrza poprzez mieszanie go ze spalinami. Jeśli zamierzamy użyć gazowej nagrzewnicy powietrza to tylko w obiektach w których możliwe jest ich stosowanie oraz tylko przy pomocy urządzeni z zamkniętą komorą spalania, z której spaliny wyrzucane są poprzez system kominowy na zewnątrz obiektu ogrzewanego.

Polscy rolnicy, hodowcy oraz inwestorzy pragnąc iść z duchem czasu coraz częściej korzystają z doświadczeń Europy zachodniej, życzą sobie aby ich obiekty obsługiwane były przez nowoczesne i ekonomiczne systemy grzewcze i wentylacyjne. Rośnie także ogólna świadomość związana z ekonomicznymi systemami ogrzewania dużych kubatur, co rokować może coraz większą popularność ogrzewania nadmuchowego i aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu LEO AGRO w Polsce i na świecie.