Warzywa i owoce bezpieczne w województwie mazowieckim

Warzywa i owoce bezpieczne w województwie mazowieckim

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła w tym roku kontrole 29 348 partii świeżych warzyw i owoców – znajdujących się w obrocie handlowym na terenie kraju, jak również tych eksportowanych i importowanych. Na rynku krajowym w 2011 roku wykryto dotychczas jedynie 4 proc. nieprawidłowości.

W ogóle nie odnotowano ich w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim, dolnośląskim i łódzkim.

IJHARS prowadzi kontrole w celu sprawdzenia zgodności produktów z normami unijnymi oraz wyeliminowania z obrotu handlowego warzyw i owoców, które nie spełniają odpowiednich wymogów. Kontroli podlegają m.in.:

  • wymagania minimalne dotyczące jakości – produkty muszą być całe, zdrowe (nie dopuszcza się gnijących lub z objawami zepsucia), czyste, wolne od szkodników, wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolne od obcych zapachów i smaków, w stanie umożliwiającym wytrzymanie transportu i przeładunku oraz dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającej postaci,
  • deklarowana klasa jakości,
  • wielkość – produkty muszą spełniać wymagania dotyczące sortowania według wielkości oraz osiągnąć określoną wielkość minimalną, w zależności od wymagań danej normy handlowej,
  • prezentacja produktów w opakowaniu, a w szczególności ich jednolita jakość handlowa oraz sposób opakowania zapewniający należytą ochronę produktu.

Podczas kontroli zgodności, inspektorzy IJHARS sprawdzają także prawidłowość znakowania świeżych owoców i warzyw, kładąc szczególny nacisk na to, czy konsument uzyskuje wszystkie niezbędne informacje na temat produktu.

Województwo mazowieckie na tle wyników krajowych wypada wzorowo

W bieżącym roku nie odnotowano żadnych nieprawidłowości dotyczących podstawowych wymagań jakościowych (wymagań minimalnych, wymagań deklarowanej klasy jakości bądź prezentacji produktów). Innymi województwami, które mogą pochwalić się równie dobrymi rezultatami są: warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie i łódzkie. Do 2 proc. niezgodności w przedmiotowym zakresie wykryto w województwach: lubuskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim, 6 proc. w województwach: śląskim i podlaskim, a powyżej 6 proc. – w województwach: pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. Dane wskazują na fakt, iż kontrole eliminują sprzedaż wadliwych i niezdatnych do spożycia warzyw i owoców, zanim trafią do sprzedaży.

„Rośnie świadomość handlowców odnośnie przestrzegania norm handlowych Unii Europejskiej, co przekłada się na jakość oferowanych przez nich produktów. Obecnie wyniki są zdecydowanie lepsze, niż kilka lat temu. Wciąż jednak potrzebna jest odpowiednia edukacja w tym zakresie. Staramy się przekazywać taką wiedzę zarówno producentom, jak i handlowcom” – tłumaczy prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

„Na przestrzeni lat bardzo wyraźnie widać, że producentom warzyw i owoców coraz bardziej zależy na tym, aby dostarczane na rynek produkty były jak najwyższej jakości. Mają oni świadomość, że spełniając wszystkie normy zyskują grono klientów, którzy będą do nich wracać. Przeprowadzane kontrole, które przypominają o wymaganiach stawianych przez Unię Europejską, pomagają być im odpowiedzialnymi sprzedawcami” – mówi Agnieszka Falba, Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, inicjatora ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej BezpieczneWarzywa.pl, której celem jest odbudowanie zaufania do polskich warzyw i owoców, zwłaszcza krajowych, oraz przekonanie Polaków, że są one nie tylko bezpieczne, ale i smaczne.