Polska chciałaby zakazać GMO w całej UE

Polska chciałaby zakazać GMO w całej UE

Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że w Unii Europejskiej powinno obowiązywać jednolite prawo zakazujące upraw genetycznie modyfikowanych organizmów.

– Polskie Stronnictwo Ludowe (…) będzie namawiało bardzo gorąco Platformę Obywatelską i prezydenta (…) żebyśmy nie tylko podjęli dyskusję publiczną, ale doprowadzili do tego, by zmienić prawo europejskie – powiedział Sawicki.

Dodał, że PSL proponuje, by całkowicie zabronić nie tylko upraw GMO, ale także importu pasz i żywności z genetycznie modyfikowanych organizmów. – Toczy się na ten temat dyskusja w UE. To jest zadanie dla ministra środowiska, my będziemy go wspierać – podkreślił.

Zdrową żywność kupi cała Unia

Zapytany czy nie obawia się, że nie stosując pasz genetycznie modyfikowanych, nasze rolnictwo straci na konkurencyjności odpowiedział, że „być może Polsce bardziej się opłaca mieć żywność wolną od GMO” i przejść na większą skalę w produkcji żywności ekologicznej.

Jego zdaniem, taką zdrową żywność chętnie kupi cała Europa.

Prezydenckie weto

Prezydent Bronisław Komorowski zawetował w środę ustawę o nasiennictwie zawierającą przepisy o GMO. Decyzję tłumaczy niezgodnością ustawy z prawem UE i zapowiada, że jeśli posłowie przyjmą weto, złoży w Sejmie własny projekt ustawy, ale już bez zapisów o GMO.

Ustawa nie reguluje upraw genetycznie modyfikowanych, ale też ich nie zakazuje. Określa jedynie tryb rejestracji i wytwarzania materiału siewnego przede wszystkim tradycyjnych odmian. Ale ustawa zawiera przepis dotyczący możliwości rejestracji odmian transgenicznych, który wywołuje wiele kontrowersji.

Prezydent weto tłumaczył niezgodnością ustawy z prawem unijnym.

Projekt bez GMO

Zaznaczył, że w trakcie prac w parlamencie ustawa została istotnie zmieniona. – W taki sposób, że przedstawiciel rządu minister (ds. europejskich) Mikołaj Dowgielewicz, mówiąc o projekcie stanowiska komisji sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 maja 2011 r., a więc o tym stanowisku, które zostało przyjęte przez większość sejmową, powiedział w sposób jednoznaczny, że w konkluzji stwierdza, że projekt ustawy (…) jest niezgodny z prawem UE – tłumaczył.

Podkreślił, że ustawa niezgodna z prawem unijnym w ogóle nie powinna być procedowana w parlamencie. Komorowski zapowiedział też, że jeżeli parlament przyjmie jego weto do ustawy o nasiennictwie, natychmiast złoży w Sejmie projekt takiej samej ustawy, jednak bez przepisów dotyczących roślin modyfikowanych genetycznie.

jak//mat tvn24.pl 288