Efektywna produkcja drobiu – o czym warto wiedzieć

Efektywna produkcja drobiu - o czym warto wiedzieć

Zmiany w preferencjach konsumentów oraz zwiększone wymagania względem jakości produktów drobiarskich to czynniki, których współczesny hodowca nie powinien ignorować. Odpowiednio dobrany system żywieniowy stanowi jeden z podstawowych elementów regulacji wzrostu i rozwoju kurcząt, finalnie wpływając na jakość mięsa, a w przypadku kur niosek – na skład i wartości odżywcze jaj. Prawidłowo zbilansowane, dobrze przyswajalne, wysokiej jakości pasze to gwarancja dobrych wyników produkcyjnych.

Wzrost zainteresowania konsumentów, jakością produktów pochodzenia zwierzęcego wpływa na zmiany w produkcji drobiu, modyfikując zarówno formy, jak i warunki hodowli. Aby sprostać zwiększonym wymaganiom względem jakości hodowcy muszą uwzględniać czynniki genetyczne (pochodzenie kur) oraz szeroko rozumiane czynniki środowiskowe takie jak: żywienie, temperatura, wilgotność powietrza, światło, czy warunki zoohigieniczne w kurniku. Dbałość o efektywność produkcji zwierzęcej wymaga również odpowiedniego dostosowania warunków panujących w kurniku oraz systemów żywienia do typu produkcji i potrzeb żywieniowych ptaków w poszczególnych fazach rozwoju. Sebastian Balcerowski, kierownik jednej z ferm współpracujących z firmą Cedrob podsumowuje: „Decydującym czynnikiem wpływającym na efektywną produkcję drobiu jest jakość piskląt, od której uzależniony jest prawidłowy start, jak również zdrowotność stada. Jednak w codziennych działaniach nie wolno zapominać o szczególnej trosce o stada rodzicielskie – powinny one być pod stałą opieką zootechniczną oraz weterynaryjną; stada należy poddawać regularnym szczepieniom”.

Optymalne warunki do rozwoju

Wilgotność i cyrkulacja powietrza, natężenie światła, temperatura – parametry te mają istotne znaczenie zarówno przy hodowli drobiu mięsnego, jak i kur niosek. W przypadku piskląt temperatura otoczenia nie może być zbyt niska – ich słabo rozwinięty mechanizm termoregulacji uniemożliwia wyrównanie strat ciepła. Z tego względu polecanym rozwiązaniem jest ogrzewanie strefowe (o rozkładzie od 16°C do 32°C) pozwalające ptakom na wybór optymalnej dla nich temperatury. Warto pamiętać, by wygrzewanie obiektu rozpocząć relatywnie wcześnie, przynajmniej 3 doby przed planowanym wstawieniem kurcząt. Stopniowe ogrzewanie obiektu do wymaganej temperatury gwarantuje stabilność warunków temperaturowych. Odpowiedni program świetlny wpływa zarówno na pobieranie paszy, jak i na wzrost ptaków – istotna jest długość dnia świetlnego oraz natężenie światła. Dla ułatwienia adaptacji piskląt do nowego pomieszczenia, w pierwszych dniach po zasiedleniu stosuje się oświetlenie o większym natężeniu (do 20 lx), które w kolejnych dniach rozwoju zmniejsza się, by po 35. dniu życia ponownie zwiększyć. Zabieg ten zapewnia harmonijny wzrost masy ciała brojlerów oraz ich układów i narządów wewnętrznych, zmniejszając ryzyko chorób metabolicznych. Na odczuwalność temperatury, a tym samym potrzeby energetyczne kurcząt bezpośrednio wpływa wilgotność powietrza w kurniku. Jeśli przekracza ona zalecane granice 60 – 70% może doprowadzić do obniżenia odporności ptaków i zwiększenia niebezpieczeństwa zachorowania na choroby pasożytnicze oraz zakaźne. Nie mniej groźne dla rozwoju ptaków jest zbyt suche powietrze. Przyczynia się ono do nadmiernego parowania organizmu, a także zwiększenia zapylenia w powietrzu, działającego drażniąco na górne drogi oddechowe kurcząt. Bardzo ważna jest również wentylacja – jej intensywność musi być zwiększana wraz ze wzrostem brojlerów (z 0,6 do 6 m³/h/kg masy ciała). Występujący w przypadku niedostatecznej wentylacji niedobór tlenu oraz zbyt duża ilość szkodliwych gazów w powietrzu, mogą być przyczyną występowania wielu chorób metabolicznych.

Stworzenie optymalnych warunków rozwojowych wymaga codziennej kontroli czynników środowiskowych oraz bieżącej obserwacji brojlerów w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości.

Jakość ma znaczenie

Aby właściwie wykorzystać potencjał produkcyjny hodowli niezbędny jest optymalny system żywienia, dopasowany do potrzeb ptaków, skorelowany z ich wiekiem i fizjologią. Sebastian Balcerowski, kierownik jednej z ferm współpracujących z Cedrobem podkreśla: „Pasza, obok jakości piskląt, czy opieki nad stadem ma ogromne znaczenie w efektywnej hodowli. Wysokiej jakości pasza powinna odznaczać się odpowiednią strukturą, istotne jest również, by produkt był odpowiednio zbilansowany. Z kolei na jakość mieszanki paszowej wpływ ma surowiec, z jakiego została ona wyprodukowana. Niestety, nawet najdokładniejsza obróbka słabej jakości surowca nie pozwoli uzyskać dobrej mieszanki paszowej, co w ostateczności będzie miało negatywny wpływ na produkcję – obniży jakoś mięsa, może nawet podwyższyć śmiertelność stada”. Pasze muszą uwzględniać specyficzne wymagania hodowli w przypadku intensywnej produkcji brojlerowej oraz chowu ekologicznego, gdzie rezygnuje się z szybkiego odchowu i intensywnego żywienia na rzecz uzyskania warunków zbliżonych do tradycyjnych. Istotny jest również gatunek i cykl rozwojowy ptaka – wymagania żywieniowe kurcząt brojlerów są odmienne od kur niosek, czy kur i kogutów stad reprodukcyjnych. W przypadku brojlerów mieszanki paszowe muszą być wysokoenergetyczne i łatwostrawne. Wynika to z budowy ich przewodu pokarmowego, szybkiej przemiany materii i intensywnego tempa wzrostu. Krótki przewód pokarmowy, a co się z tym wiąże, przewód o małej pojemności, ogranicza możliwości pobrania paszy, w szczególności dotyczy to pasz objętościowych oraz pasz o dużym udziale włókna. Mieszanki pasz powinny pokrywać w pełni potrzeby energetyczne kurcząt, jednak bez nadmiaru energii – zbyt duża wartość energetyczna powoduje nadmierne odtłuszczenie się ptaków. Planując system żywienia należy pamiętać, iż poszczególne fazy rozwojowe wymagają odmiennego podejścia, ze względu na zróżnicowanie potrzeb energetycznych.

Z myślą o optymalnym dopasowaniu pasz do wymagań kurcząt w poszczególnych okresach wychowu Cedrob Pasze proponuje 5 rodzajów pełnoporcjowych pasz dla brojlerów. Wszystkie mieszanki zawierają mikro- i makroelementy oraz witaminy niezbędne dla prawidłowego wzrostu ptaków. Dodatki zostały zbilansowane w odpowiednich proporcjach względem siebie – tak by nie wymagały uzupełnienia. W przypadku linii pasz dla kur stad towarowych nieśnych uwzględnienie specyficznych wymagań pokarmowych i okresów rozwojowych kur niosek pozwala osiągnąć wysoką i stabilną nieśność. Pasze wchodzące w skład programu żywienia kur i kogutów reprodukcyjnych mięsnych dzięki odpowiedniemu zbilansowaniu pod względem aminokwasowym, energetycznym i witaminowym zapewniają wysoki procent wylęgu zdrowych piskląt, umożliwiając hodowcom osiągnięcie wysokiej efektywności produkcji.

Znając wagę jakości pasz dla systemu żywienia Cedrob Pasze troszczy się nie tylko o odpowiednie zbilansowanie mieszanek, z uwzględnieniem dodatków paszowych kontrolujących rozwój patogennej mikroflory jelit oraz chroniących przed pasożytami przewodu pokarmowego, ale dba także o właściwy dobór i jakość surowców oraz innowacyjność technologiczną linii produkcyjnych. Dzięki wyposażeniu ich w dozowniki i wagi dodatków płynnych, umożliwiających m.in. dozowanie enzymów płynnych na granulat, możliwa jest produkcja pasz granulowanych i kruszonych znacznie lepiej trawionych i przyswajanych przez zwierzęta. W przypadku, gdy koszt żywienia stanowi ponad 70% wszystkich kosztów produkcji drobiarskiej, lepsze wykorzystanie paszy, a tym samym mniejsze jej zużycie, ma ogromne znaczenie dla hodowców. Pełna automatyzacja produkcji pozwoliła wyeliminować czynnik błędu ludzkiego, a dzięki umieszczeniu higienizatorów w każdej linii produkcyjnej ograniczono do minimum obecność bakterii oraz grzybów w produkowanych mieszankach – gwarantując ich bezpieczeństwo dla spożywających je zwierząt oraz niezmienną, wysoką jakość pasz.