Simental

Simental typ mięsny został wyhodowany w Szwajcarii poprzez selekcję bydła simentalskiego o dwukierunkowej użytkowości w kierunku mięsnym.

Różni się od bydła simentalskiego użytkowanego dwukierunkowo większą masywnością i jeszcze lepszym umięśnieniem. Masa ciała buhajów wynosi około 1200 kg, a krów – 800 kg. W Polsce buhaje tej rasy używane są do krzyżowania towarowego.