Ruszył program dotacyjny na kolektory słoneczne

Ruszył program dotacyjny na kolektory słoneczne

Na przełomie lipca i sierpnia osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe będą mogły się starać o kredyt oraz 45% dotację na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Warunek – budynki nie mogą być podłączone do sieci ciepłowniczej.

Dotychczasowe projekty dotacyjne wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii skierowane były w głównej mierze do samorządów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Aktualna oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przeznaczona dla osób fizycznych, dysponujących prawem do nieruchomości mówi Jerzy Kala PR Manager z Biura Projektów ARCHON+. Do programu dotacyjnego przystąpiło na razie 6 banków, które będą mogły podpisywać umowy na preferencyjne kredyty, w około 4,5 tysiąca punktach obsługi klienta na terenie całego kraju. Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup jak i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Wysokość dopłaty z NFOŚiGW będzie wynosić 45% brutto kosztów poniesionych przez inwestora. Aby otrzymać kredyt z dopłatą należy zgłosić się do jednego z 6 banków z wnioskami: o udzielenie kredytu na sporządzenie projektu, zakup i montaż instalacji solarnej oraz o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu. W sytuacji, kiedy instalacja będzie gotowa musi zostać przeprowadzony jej odbiór techniczny przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego. Następnie wszystkie faktury należy przedłożyć w banku informuje Jerzy Kala z Biura Projektów ARCHON+.

Wprowadzenie projektu zostało poprzedzone badaniami wykonanymi na zlecenie NFOŚiGW przez GFk Polonia wśród właścicieli domów jednorodzinnych, którzy posiadali własne systemy grzewcze w budynkach. Wyniki wstępnych badań pokazały, że 35% właścicieli domów rozważa zainstalowanie kolektorów słonecznych przy wsparciu inwestycji ze śródków publicznych w wysokości 45%.

Jak pokazuje analiza finansowa opłacalności inwestycji dla 5-cio osobowej rodziny ogrzewającej wodę elektrycznością – roczne oszczędności przekroczą 1,5 tys. zł., a koszt inwestycji z dopłatą NFOŚiGW powinien zwrócić się po 5-6 latach. Przy ogrzewania olejem opałowym lub gazem, okres zwrotu będzie dłuższy – ok. 10 lat.

Na dopłaty NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł, do wypłaty w latach 2010-2010. Pozwoli to na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zainstalowanych kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. m2 (ok. 25 boisk piłkarskich, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 36 tys. ton.