Rasa czarno-biała (cb)

Rasa czarno-biała (cb) hodowana jest na terenie całego kraju. Sprowadzono ją do Polski w średniowieczu z Fryzji Zachodniej. Masa ciała krów wynosi 650-700 kg, wysokość w kłębie 140 cm, wydajność 6000-8000 kg mleka o zawartości 4,2% tłuszczu i 3,3% białka.

Dojrzałość rozpłodową jałówki uzyskują w wieku 15-16 miesięcy. Dobowy przyrost buhajów wynosi średnio 1000 g. Wydajność rzeźna kształtuje się na poziomie 56-60%.