Ostatnie tygodnie przyniosły w Polsce deszcze nawalne, które siały zniszczenie w budynkach, mieniu oraz rolnictwie. W tym okresie Grupa Concordia odebrała ponad 150 wniosków o odszkodowanie. Z kolei tylko w minionym tygodniu wpłynęło więcej niż 500 wniosków dotyczących szkód gradowych w uprawach. ...