Ostatni dzień przyjmowanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Niewiele ale zawsze coś. Dziś ostatni dzień przyjmowanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego. I co ważne przypominamy, że dotacje przysługują nawet do tych upraw, które zniszczyła powódź.

Rolnicy, którzy zużyli do siewu wysokiej jakości materiał tak zwany elitarny lub kwalifikowany mogą ubiegać się o dotacje z programu „de minimis”. Co oznacza, że producent w okresie 3 lat nie może otrzymać pomocy większej niż 7,5 tysiąca euro.

Bartłomiej Kulisz ARR „Dopłatami objęte są takie gatunki jak zboża, rośliny strączkowe, ziemniaki oraz mieszanki zbóż sporządzone z gatunków objętych dopłatą”.

Do wniosku o przyznanie dopłat trzeba dołączyć faktury potwierdzające zakup wysokiej jakości materiału siewnego. Rolnicy, którzy stracili uprawy w wyniku powodzi muszą dołączyć potwierdzające to dokumenty.

Bartłomiej Kulisz ARR „Może to być protokół szacowania szkód, może to być protokół od ubezpieczyciela upraw ewentualnie zaświadczenie wydane przez organ administracyjny.”

Wnioski, jeszcze tylko dziś można złożyć osobiście w regionalnych oddziałach Agencji Rynku Rolnego lub wysłać pocztą.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP