Kurczęta odporne na bakterie

Szkoccy naukowcy z Instytutu Roślin w Edynburgu podjęli prace nad wyhodowaniem kurcząt odpornych na bakterie Campylobacter.

Stwierdzono, że niektóre ptaki zwalczają te chorobotwórcze bakterie. W ich przewodzie pokarmowym jest ich 10 tys. razy mniej niż u innych ptaków trzymanych w tych samych warunkach. Naukowcy doszli do wniosku, że jest to cecha warunkowana genetycznie.

Obecnie prowadzone są badania nad określeniem, które geny są za to odpowiedzialne. Następnym krokiem będzie uzyskanie ptaków obdarzonych tymi genami.