Kotły do spalania drewna

Kotły do spalania drewna

Odpady drzewne wszelkich asortymentów mogą być spalane w kotłach grzewczych. Stosowane jednak obecnie w większości gospodarstw domowych kotły, piece i kominki charakteryzują się niską sprawnością energetyczną.

Ekologiczne, o wysokiej sprawności spalanie biomasy w celach energetycznych odbywa się w kotłach o specjalnej konstrukcji, które charakteryzują zwiększone powierzchnie wymiany ciepła i lepsze mieszanie spalin przy dużych współczynnikach nadmiaru powietrza.

Kotły takie posiadają specjalne komory spalania wyposażone w ruszty stałe lub ruchome, projektowane do spalania różnych odpadów drzewnych.

W krajach europejskich coraz większe zastosowanie mają także kotły opalane zrębkami drzewnymi i pastylkami prasowanymi z trocin. Kotły te pozwalają na automatyczne, jednorazowe zasilanie w paliwo zasypywane z silosa. Zazwyczaj stosowany jest podajnik paliwa typu stoker. Dla zapewnienia opłacalności instalacji takiego rodzaju kotła konieczna jest masowa produkcja zrębków lub pastylek stanowiących jego wsad.

Obecnie w kraju produkowane są małe kotły węglowe zasilane za pomocą podajników typu stoker. W kotłach tych można również spalać zrębki i trociny. Regulowany dopływ paliwa i powietrza zapewnia wysokie sprawności kotłów.

Kotły do spalania drewna podajnik

Kocioł z podajnikiem paliwa typu stoker

Wkład paliwa spalany jest jednorazowo, co następuje w niedługim czasie. Dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na ciepło w określonym czasie, dłuższym niż sam proces spalania w kotle, niezbędne jest zastosowanie w instalacjach c.o., zasobnika ciepła, który umożliwi przejęcie wytworzonej energii z jednorazowego załadowania kotła paliwem. Dla kotłów opalanych drewnem akumulator ciepła posiada zazwyczaj objętość ok. 700 l. Ciepło jest pobierane z zasobnika, zgodnie z potrzebami, przez instalację wewnętrzną z pompą, termostatycznymi zaworami grzejnikowymi i zaworem termostatycznym zasobnika ciepłej wody.

Źródło: OŹEE