Hereford

Hereford jest to rasa brytyjska, utworzona w końcu XVII w. Jako rasa odniosła sukces na wystawie w Smithfield w 1799 r. Umaszczenie bydła jest czerwono-boczaste, z białą głową i z białą końcówką ogona. Należy do ras późno dojrzewających.

Pierwsze wycielenia występują dopiero w 36 miesiącu życia. Wysokość w kłębie buhajów wynosi 135 cm, a krów – 130 cm. Masa ciała buhajów hodowlanych wynosi średnio 835 kg, a krów – 540 kg. Wydajność rzeźna wynosi 65%. Zwierzęta tej rasy występują najliczniej w obu Amerykach i Australii. Obecna jest również w Polsce.