Czym odchwaszczać cebulę

W uprawie cebuli z siewu zabiegi wykonywane herbicydami bezpośrednio po siewie lub przed wschodami są najważniejsze. W zależności od warunków, gatunku chwastów i dynamiki ich pojawiania się trzeba stosować przemiennie różne środki.

Możliwości ich wyboru są coraz mniejsze i ograniczają się do kilku substancji aktywnych. Bezpośrednio po siewie konieczne jest użycie preparatów zawierających pendimetalinę. Można ją stosować także w fazie 1-2 liści cebuli, w czasie kiełkowania i wschodów chwastów, po wcześniej zastosowanych innych herbicydach lub po mechanicznym i ręcznym ich zniszczeniu. Działanie pendimetaliny zależy od wilgotności gleby. Im jest ona bardziej przesuszona, tym chwastobójcze działanie środka jest słabsze. Zazwyczaj preparat stosuje się na „świeżą glebę” wkrótce po zabiegach uprawowych. Wtedy gleba jest wilgotna, a kiełkujące chwasty pobierają uaktywniony herbicyd. Środki zawierające pendimetalinę mają szeroki zakres działania, którego efekty mogą się utrzymywać ponad 2 miesiące. Nie zwalczają jednak starca zwyczajnego i nie zawsze wystarczająco, takie gatunki jak: fiołek polny, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, gorczyca polna, chwasty rumiankowate oraz żółtlica drobnokwiatowa.

W Polsce pendimetalina jest dopuszczona tylko w formie koncentratu zawierającego 330 g substancji aktywnej w 1 litrze. Dla tego preparatu ważność zezwolenia upłynęła pod koniec ubiegłego roku. Jako uzupełnienie działania środków opartych na pendimetalinie wykorzystuje się glifosaty. Do zabiegu przedwschodowego polecany jest też glufosynat amonowy. Po siewie, najpóźniej do 2-3 dni przed wschodami, po przejściu fazy kolanka, w fazie flagi i później – do 6 tygodni przed zbiorem, na powierzchnię wolną od chwastów zalecany jest propachlor. Na tą substancję aktywną wrażliwe są chwasty rumianowate, starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa – gatunki, na które pendimetalina działa słabo lub wcale. Propachlor nie niszczy tobołków polnych oraz komosy białej i działa krótko (5-6 tygodni). Czynnikiem ograniczającym jest temperatura poniżej 15°C. Po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia właściwego, gdy siewki cebuli mają 5-6 cm wysokości zalecany jest chloroprofam. Na glebach o małej zawartości próchnicy jednorazowa dawka substancji czynnej może powodować uszkodzenia cebuli, zwłaszcza w okresie długotrwałych chłodów i opadów deszczu, dlatego zaleca się podzielenie dawek. W fazie 1-2 liści cebuli pojawiające się chwasty można zwalczać środkami działającymi nalistnie, których substancją aktywną jest oksyfluorofen. Dawki dzielone, stosowane dwu-, trzykrotnie w zakresie 0,1-0,3 l/ha niszczą bardzo małe chwasty (w fazie liścieni i pierwszych liści). Im chwasty są bardziej zaawansowane we wzroście, tym dawka powinna być większa.

Anna Drzewiecka