Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności (np. gradobicie, nawalne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie) i spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie, a także płatności rolnośrodowiskowe i ONW.  Również beneficjenci, którzy nie wykonali lub nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie o dofinansowanie inwestycji w ramach Sektorowego ...